Regulamentul Oficial a Campaniei Promoționale „Câștigă cu Always și Farmacia DONA!”

Dona01/11/2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

1.1 Campania promotionala „Castiga cu Always si Farmacia DONA!” denumita în continuare „Campania” este organizată şi desfăşurată de S.C. New View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Foişorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punctul de lucru, Str Olari, 12 B, sector 2, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.103.80.63, reprezentată prin Georgiana Celea, în calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul”), precum în beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social în Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999 (denumită în continuare „P&G”).

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial“). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1.3 Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

-accesand site-ul www.youtil.ro in sectiunea https://www.youtil.ro/contests/all/  (accesibil si de pe mobil sau tableta) si site-ul https://ro.pg.com/regulamente/.

sau

-printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucureşti.

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

1.6 Orice informaţie suplimentară referitoare la Campanie poate fi cerută prin apel telefonic la numărul 0785218936, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 18:00 (cu excepţia zilelor libere legale şi a sărbatorilor legale) sau prin transmiterea unui email la adresa de e-mail a Organizatorului şi anume: promo@newview.ro.

1.7. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

1.8  LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO este responsabilă de buna functionare a mecanismului de înregistrare pe platforma www.youtil.ro şi de înscriere în concurs. Orice reclamaţie privitoare la functionarea acesteia Pentru orice reclamaţie privitoare la functionarea acesteia va rugam scrieti catre concurs.youtil@leoburnett.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in reteaua de farmacii DONA  de pe teritorul Romaniei, (denumite in continuare „Magazinele Participante), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2  Lista magazinelor participante poate fi consulatata accesand:

Farmaciile DONA din Romania

https://www.farmaciiledona.ro/cauta-o-farmacie/

3.3 Campania se desfasoara in perioada 01.11.2021 (ora 00:00:00, ora Romaniei) –31.12.2021, (ora 23:59:59, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

3.4 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 SECTIUNEA 4. DREPTUL LA PARTICIPARE

4.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti“).

4.2. La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agentiilor sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv nici membrii de familie ai acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (insemnand copii, nepoti, parinti, bunici, frate/ sora), precum si sot/ sotie.

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1.   La campanie participa toate produsele marca Always comercializate in Magazinele Participante, (denumite in continuare “Produsele Participante”).

5.2.  Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu  nicio circumstanta care ar putea  eventual conduce publicul la  concluzia  actualitatii  ori continuarii Campaniei.

5.3.  Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

 SECTIUNEA 6.  PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 6.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Premiu Cantitate Valoare unitara in LEI (TVA inclus) Valoare unitara in LEI (TVA  pe premii incluse) Valoare totala in LEI (TVA pe premii incluse)  
Voucher OYSHO 4  RON      500.00  RON                  2,000.00
TOTAL 4      RON             2,000.00

 

Premiile constand in Vouchere OYSH|O au urmatoarele caracteristici:

Caracteristici

6.2  Valoarea totala  estimata  a  premiilor  oferite  in  cadrul  Campaniei  este  de 2,000.00 RON,  TVA inclus.

6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

6.4. In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu.

6.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea site-ului Campaniei).

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1.      Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 1. a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 2. b) Participantul trebuie să achiziţioneze din Magazinele Participante, Produse Participante (Always) in perioada Campaniei si sa poata face dovada de achizitie (bon fiscal/factura fiscala);
 3. c) Sa aleaga sa se inregistreze sau autentifice pe site-ul Campaniei youtil.ro , completand in mod corect si complet formularul de inregistrare pe site, cu datele personale solicitate (nume, prenume, adresa de e-mail), completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in Campanie;
 4. d) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea si incarcarea fotografiei a unui bon/factura sau transmiterea si incarcarea fotografiilor a mai multor bonuri fiscale/facturi fiscale diferite, fiind urmate de inscrierea si a numarului de bon fiscal/factura fiscala, care atesta achizitia de Produse Participante, pe website-ul youtil.ro , in sectiunea special dedicata Campaniei si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 7.2 de mai jos;
 5. e) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 6. f) Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de e-mail valida, personala;
 7. g) Un Participant unic poate inscrie si incarca in Campanie maxim 5 bonuri fiscale/facturi fiscale diferite.
 8. h) Un Participant unic este definit de aceeasi adresa de e-mail.
 9. i) Acelasi numar de bon fiscal poate fi inscris in concurs o singura data. In cazul in care acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe adrese de e-mail diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru adresa de e-mail corespunzatoare primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului de bon fiscal/factura fiscala.
 10. J) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda.

Inscrierea pe Site-ul Campaniei www.youtil.ro , in Sectiunea Campaniei  https://www.youtil.ro/contests/all/    se va face dupa cum urmeaza:

 • Participantul se va inscrie prin completarea si trimiterea, pe Perioada Campaniei, a formularului de inscriere disponib il pe Site-ul Campaniei youtil.ro , in Sectiunea Campaniei https://www.youtil.ro/contests/all/ accesibil si de pe mobil sau tableta).
 • Inscrierea este valabila doar daca se efectueaza completarea formularului de inscriere si transmiterea acestuia in prealabil, conform mecanismului descris anterior, exclusiv in Perioada Campaniei perioada 11.2021 (ora 00:00:00, ora Romaniei) –31.12.2021, (ora 23:59:59, ora Romaniei)
 • Pentru a se putea inscrie pe Site-ul Campaniei youtil.ro , Participantul trebuie sa:
 1. Sa se inregistreze pe site completand urmatoarele campuri, in formularul afisat:
 • Campul obligatoriu corespunzator numelui;
 • Campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
 • Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail a Participantului*, prin intermediul careia poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;

*Un Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email.

 • Campul obligatoriu corespunzator parolei.

SAU

 1. Sa se autentifice pe site completand urmatoarele campuri, in formularul afisat
 • Campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail a Participantului, prin intermediul careia poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;

*Un Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email.

 • Campul obligatoriu corespunzator parolei.

         Pentru a se putea inscrie in sectiunea Campaniei, ulterior inregistrarii sau autentificarii pe www.youtil.ro , Participantul trebuie sa completeze urmatoarele bife, in formularul afisat:

Bife obligatorii pentru inscrierea valabila in Campanie:

         Am citit, am înteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei (obligatoriu)

         Am citit si am inteles Informarea cu privire la prelucrarea datelor personale, prezenta ca Anexa 1 a Regulamentului Oficial. (obligatoriu)

Necompletarea oricaruia dintre campurile/bifele obligatorii sau completarea lor cu informatii/ date inexistente sau incorecte/incomplete poate duce la imposibilitatea de inscriere si participare in Campanie sau la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea participarii si neacordarea premiului castigat.

De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in Campanie, Participantilor li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, impreuna cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusa in Regulamentul Oficial ca Anexa 1, si sa confirme acceptarea si luarea la cunostinta a acestora prin bifarea casutelor corespunzatoare, numai dupa citirea documentului, conform celor de mai sus.

 1. k) Un Participant poate sa castige un singur premiu oferit prin tragere la sorti in cadrul Campaniei.

Un Participant unic este identificat prin aceeasi adresa de email. In cazul in care Organizatorul considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

 1. l) Nu vor fi luate in considerare inregistrarile prin intermediul Site-ului Campaniei youtil.ro , in sectiunea Campaniei https://www.youtil.ro/contests/all/ , transmise in urmatoarele conditii:

– Inscrierile facute in afara Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita la Sectiunea 3;

– Daca inscrierile au fost efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial;

 1. m) Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga, modera si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare sau pe care Organizatorul o considera nepotrivita sau indecenta se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
 2. n) Mesajele Campaniei:

In urma efectuarii unei inscrieri in Campanie prin intermediul site-ului Campaniei, Participantul va primi un mesaj de raspuns tot prin intermediul Site-ului Campaniei www.youtil.ro , in sectiunea Campaniei, de tipul celor de mai jos, dupa cum urmeaza:

Daca inscrierea este completa si efectuata in Perioada Campaniei:

„Te-ai înscris cu succes pentru cel mai (Yo)util premiu! Stai cu ochii pe mail, ca să afli dacă ai câștigat premiul și cu ochii pe site pentru mai multe sfaturi și trucuri interesante, care te vor ajuta să câștigi timp.”

Daca inscrierea este efectuata in afara Perioadei Campaniei:

„Concursul s-a încheiat, însă tu te poți înscrie la celelalte concursuri de pe Youtil.ro.

Pentru mai multe detalii, poți consulta regulamentul campaniei aici.”

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns ale Campaniei de mai sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.

 1. o) Dupa data limita de primire a inscrierilor (12.2021ora 23:59:59 inclusiv, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la trimiterea/ primirea mesajelor prin intermediul Site-ului Campaniei www.youtil.ro in sectiunea Campaniei.
 2. p) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1    Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorti, ce va avea loc in urmatoarele conditii:

 • tragerea la sorti va avea loc in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, prin intermediul Organizatorului;
 • la tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial;
 • tragerea la sorti se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;
 • tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului si/sau Agentiilor, in prezenta unui notar public sau a unui avocat, in Bucuresti.

Pentru premiile puse in joc se vor desemna prin tragere la sorti 4 castigatori si un numar de 3 rezerve aferente fiecaruia dintre acestia, pentru situatia in care vreunul dintre castigatori nu este validat sau refuza sa primeasca premiul.

In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor. In total, vor fi extrasi 4 castigatori si 12 rezerve.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

9.1   Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu  care se va verifica  indeplinirea  conditiilor  privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2  Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi contactati prin email de catre un   reprezentant al   Organizatoului, in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor drept castigatori, in intervalul orar 10:00 – 18:00. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3   Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului, printr-un email la adresa promo@newview.ro informatiile necesare identificarii si validarii lui. In cadrul e-mail-ului, Participantului i se va solicita ca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la instiintarea sa ca fiind potential castigator sa completeze datele de contact necesare  pentru  procesul  de validare si inmanare a premiilor si anume:

 • Participantul va trebui sa confirme ca are drept de participare conform Regulamentului si sa declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de livrare a premiului.
 • Ulterior verificarii datelor de contact si a dreptului de participare Participantilor desemnati castigatori ai premiilor cu valoare mai mare de 600 de lei, li se va solicita, tot prin intermediul adresei de e-mail utilizate la incrierea in Campanie, sa trimita in plus si copia actului de identitate (CI/BI), in termen de maximum 4 zile lucratoare.

*  Solicitarea  datelor  privind  actul  de  identitate  (CI/BI)  se  va  realiza  in  vederea indeplinirii   obligatiilor   prevazute   de   Codul   Fiscal,   mai   precis   de   completare   a Declaratiei  205  –  Declaratia  informativa  privind  impozitul  retinut  pe  veniturile  cu regim  de  retinere  la  sursa,  pe  beneficiari  de  venit  (intrucat  unele  dintre  premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

 • Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza printr-un email la adresa promo@newview.ro , in  termen  de maximum 3 zile lucratoare de la data transmiterii lui.
 • Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la instiintare acestuia ca fiind potential castigator, acesta  va  fi  invalidat  si  se  vor  contacta  rezervele,  in  ordinea desemnarii acestora.
 • In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a  primirii  documentelor si in cazul in care documentul/ele  primit/e prezinta neregularitati,    Participantul va fi anuntat si rugat sa retrimita documentul/ele.
 • Dupa verificarea datelor primite de la participant se va trece la etapa verificarii fotografiei incarcate a bonului/facturii fiscale desemnat castigator incarcat pe youtil.ro la inscrierea in campanie astfel:
 • Un bon fiscal/factura valida trebuie sa respecte Normele de aplicare a OUG 28/1999 actualizata 2018 trebuie sa contina trei parti: antet, continut, parte finala si sa fie unic.
 1. a) Antetul contine: denumirea, codul fiscal al comerciantului, adresa de la locul de instalare a aparatului;
 2. b) Continutul bonului fiscal/factura contine: data (ziua, luna, anul în aceasta ordine), ora si minutul emiterii bonului fiscal; numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; numele sau codul operatorului; denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei acesteia; valoarea totala a bonului, inclusiv TVA; valoarea totala a TVA pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operațiunilor scutite de TVA; valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a TVA, daca este cazul;
 3. c) Partea finala cuprinde logotipul si seria fiscala a aparatului/numarul aparatului de marcat electronic fiscal.
 • Daca informaţiile cuprinse pe bonul sau factura de cumpărare respecta conditiile de validare descrise in prezentul regulament, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Câştigător şi va intra in posesia premiului conform prezentului Regulament.

9.4  Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5  Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original (in cazul in care exista suspiciuni de frauda si participantul declarat castigator nu poate prezenta bonul fiscal in original), constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.6  Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor   conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.  Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.7  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.8  Anuntarea    castigatorilor    se    va    realiza    prin    publicarea    acestora    pe    www.youtil.ro si pe www.ro.pg.com/regulamente intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii acestora.

9.9  Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe      cheltuiala Organizatorului, de maximum 2 ori, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de  validare  a  castigatorilor,  dar  nu  mai  tarziu  de  30  de  zile  lucratoare  de  la  data  publicarii castigatorilor pe www.youtil.ro si https://ro.pg.com/regulamente/.

9.10  Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si  completat de castigatori.  Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.11  Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.12  In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului si/ sau P&G. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonurilor fiscale inscrise;
 • Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal original;
 • Inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 • E-mailurile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscal sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de adresa de e-mail inscrisa in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care adresa de email utilizata pentru inscriere nu poate fi folosita (de exemplu: adresa email gresita) si ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu va fi facut responsabil de starea premiului ulterior inmanarii acestuia catre castigator si semnarii procesului verbal de predare-primire premiu. Organizatorul se face responsabil de premiu doar pana in momentul predarii lui catre castigator.

10.4  Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

11.2.  Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1.  Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

12.2  Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul Site-ului Campaniei www.youtil.ro, si pe https://ro.pg.com/regulamente/.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2.  Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

SECTIUNEA 15. CONSTESTATII SI LITIGII

15.1.  Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

15.2.  Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite fizic catre Agentia NEW VIEW S.R.L, Bucuresti, strada Olari 12B, sector 2, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.

15.3.  Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

 1. numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;
 2. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

15.4.  Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

„Castiga cu Always si Farmacia DONA!”

 (“Campania”)

 

Perioada campaniei: 01.11.2021-31.12.2021

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTION S.R.L. si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11908/2005, CUI RO 17756999 (denumita in continuare “Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date,

prin intermediul:

NEW VIEW S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Str. Foisorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punct de lucru Str. Olari, nr.12B, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.103.80.63, in calitate de Imputernicit al Operatorul P&G,

precum si Segmanta Ltd., cu sediul in Rothschild Boulevard 45, Tel Aviv, Israel 6688306, IL, in calitate de Imputernicit al Operatorului P&G.

LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO in calitate de Imputernicit al Operatorului P&G,

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Email: promo@newview.ro

Cerere scrisa la adresa: str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucuresti.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul, direct sau prin intermediul Imputernicitilor New View, Segmanta Ltd. si Lion Communication Services ,  va prelucra de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru Participantii la Campanie pe Site-ul Campaniei, in vederea castigarii premiului, vor fi prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, parola aferenta contului de utilizator pe youtil.ro, date rezultate in urma vizitei website-ului campaniei www.youtil.ro (cookie-uri si mecanisme similare);
 • Pentru Castigatorii Campaniei desfasurate pe Site-ul Campaniei, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: numar de telefon, adresa de livrare a premiului, data nasterii, copie CI/BI pentru castigatorii premiilor de peste 600 RON, semnatura (pe procesul verbal de primire a premiului).

Copia actului de identitate (CI/BI) va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat unul dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, prenumele si premiul castigat vor fi facute publice in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare, pe Site-ul Campaniei, www.youtil.ro si pe site-ul https://ro.pg.com/regulamente/, si vor fi sterse in maxim 30 de zile de la acordarea premiilor.

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi produsele oferite cu titlu de premiu, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos.

Participand la aceasta Campanie, Participanții declara ca au citit si au luat la cunostinta si sunt de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Procter & Gamble aflata la urmatoarea adresa: https://www.pg.com/privacy/romanian/privacy_statement.shtml.

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator, direct sau prin intermediul Imputernicitilor, in vederea:

 • organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • participarii la Campanie a persoanelor vizate;
 • desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
 • atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Organizatorului;
 • solutionarii cererilor participantilor la Campanie – Operatorul va utiliza aceste date pentru a raspunde eventualelor solicitari, cerinte, reclamatii, sau oricaror altor intrebari.
 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor nostri etc.

Daca in cadrul acestei Campanii se vor acorda premii cu valoare mai mare de 600 RON, CNP-ul castigatorilor se va prelucra in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului, copia actului de identitate (CI/BI) va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit).

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului.

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator, direct sau prin intermediul Imputernicitilor New View, Segmanta Ltd. si Lion Communication Services, vor fi dezvaluite societatii de curierat implicata in livrarea premiilor, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau Imputernicitii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior catre alte companii ale grupului Procter & Gamble sau operatori sau parteneri din strainatate ai Procter & Gamble, din state membre sau ne-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament.

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti: imputernicitului pentru marketing direct al Procter&Gamble Distribution, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Procter&Gamble Distribution, societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitilori, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila.

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Operator si/ sau de catre Imputernicitii New View, Segmanta Ltd. si Lion Communication Services timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

In cazul in care premiul depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de informare;
 2. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 3. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 5. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 6. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 7. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 8. dreptul la portabilitate a datelor;
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
 10. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin tragere la sorti, astfel cum este mentionat in art. 8 din Regulamentul oficial.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la acestia fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Imputernicitului New View, la adresa: Str. Olari, nr. 12B, sector 2, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: promo@newview.ro .

De retinut:

 • Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
 • Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Imputernicitul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Imputernicitului informatii suplimentare care sa permita identificarea.
 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Imputerniciti, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sau se modifica alte informatii cuprinse in aceasta si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.


Aboneaza-te la Newsletter