Tussavit

Regulamentul concursului «Tussavit – Tusea si-a gasit leacul!»

Dona04/12/2020
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursului «Tussavit – Tusea si-a gasit leacul!» (denumit in continuare Concursul) este compania S.C. DONA MARKETING GRUP S.R.L., reprezentata prin doamna Mihaela Ungureanu in calitate de Administrator, cu sediul central in str. Str.Preciziei, nr. 20, etaj 3, sector 6, Bucuresti.
Decizia de derulare a acestui Concurs, conform regulilor existente in prezentul regulament (denumit in continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, in mod unilateral, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 1 ora inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.

Concursul se va desfasura in perioada 04 – 10 decembrie 2020 si urmeaza sa fie organizat si desfasurat online, pe site-ul https://www.facebook.com/FarmaciileDONA.Ro/ . Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Concursul este accesibil fanilor paginii de Facebook Farmaciile DONA, persoane fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate, pasaport sau CI valabil si care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii concursului. Concursul nu este accesibil angajatilor societatii S.C. DONA MARKETING GRUP S.R.L., ai trusturilor de presa si ai tuturor agentiilor implicate in aceasta campanie promotionala, precum si a tuturor membrilor familiilor acestora (ex. copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului Regulament. Prin accesarea paginii de la adresa www.facebook.com, dedicate acestui Concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii acestui Regulament.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE.

Concursul are loc pe reteaua de socializare Facebook, pe pagina companiei S.C. SIEPCOFAR S.A. – Farmaciile DONA https://www.facebook.com/FarmaciileDONA.Ro . Inscrierea la acest Concurs este posibila numai prin intermediul retelei Facebook.
Pe durata Concursului, prin intermediul comunicarii in cadrul retelelei de socializare Facebook, vor fi oferite mai multe informatii utile legate de acest concurs, toate aceste detalii fiind parte integranta a Regulamentului.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in Concurs este obligatoriu ca participantii sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul Regulament. Devine participant la Concurs si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice persoana care posteaza un comentariu in legatura cu tema Concursului si care se incadreaza in conditiile de participare enumerate in prezentul Regulament.

CONCURS FACEBOOK

Concursul este organizat de catre compania S.C. DONA MARKETING GRUP S.R.L. si se va desfasura astfel:

CONCURS Tussavit pentru întreaga familie! Spune-ne în comentariu care este cel mai neplăcut lucru atunci când ai infecție respiratorie și tușești și ce faci ca să te simți mai bine. Poți să ne povestești despre tine, copilul tău sau cineva drag.
?Acordăm 10 premii, fiecare premiu conținând un set Tussavit (un flacon Tussavit și un termometru).
?Concursul se derulează în perioada 4-10 decembrie, iar Regulamentul este disponibil aici.

Desemnarea castigatorilor se va face dintre toti participantii eligibili inregistrati, de catre un juriu din care vor face parte 3 reprezentanti ai Organizatorului. Juriul va selecta 10 raspunsuri postate pentru tema concursului pe criterii de originalitate/creativitate, prin folosirea urmatorului barem: 1-deloc original/creativ, 2-putin original/creativ, 3-original/creativ, 4-foarte original/creativ, 5-extrem de original/creativ. Rezultatele jurizarii, costand in desemnarea celor mai originale 10 postari, vor fi publicate pe pagina de Facebook Farmaciile DONA, pana in data de 20 decembrie 2020, inclusiv. Vor fi desemnati castigatori.
Perioada concursului este intre 04 – 10 decembrie, castigatorii vor fi anuntati pe pagina oficiala de Facebook Farmaciile DONA. Data limita de participare la acest concurs este 10 decembrie 2020, ora 23:59. Dupa aceasta ora nu se va mai putea participa la Concurs.
Aceasta tema de discutii se adreseaza exclusiv potentialilor participanti de pe teritoriul Romaniei, care sunt fani ai paginii oficiale Farmaciile DONA de pe Facebook in perioada Concursului. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Facebook.
Prin postarea de comentarii ce au legatura cu tema de mai sus, pe care participantii le vor posta pe peretele (« wall »-ul) paginii de Facebook Farmaciile DONA in perioada de Concurs, sunt de acord cu inscrierea lor si a comentariului lor in baza de date Farmaciile DONA (in masura in care devin castigatori), precum si cu regulile si conditiile prezentului Regulament.
Participantii care posteaza comentarii in baza acestui Regulament declara ca detin toate drepturile asupra acestor comentarii, astfel incat de la data utilizarii lor pe pagina de Facebook a farmaciilor DONA si pana la eliminarea lor ulterioara de catre Organizator nu se incalca niciun drept prevazut de legislatia nationala sau internationala in vigoare, in special legea 8/1996, sau orice alta lege privitoare la viata privata, de familie, reputatie sau onoare.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participantii la Concurs si isi rezerva dreptul de a elimina anumite comentarii care prezinta orice aparenta de ilegalitate, frizeaza bunul simt sau care pot aduce ofensa tertilor. De asemenea, va putea elimina orice comentariu, la solicitarea, justificata prin documente, venind din partea unei persoane indreptatite. In conditiile in care un user posteaza mai multe comentarii la acelasi concurs zilnic, acestea nu vor atrage dupa sine, mai multe sanse.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA PREMIILOR.

In cadrul acestui concurs se vor acorda 10 premii (fiecare premiu consta intr-un set format din: 1 flacon Tussavit 250 + 1 termometru. Fiecare castigator va intra in posesia unui singur premiu.
Valoarea comerciala estimative a premiilor este: 300 lei. Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT asa cum sunt prezentate mai sus, NU IN BANI.

Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa confirmarea lor ca si castigatori finali (prin contactarea lor folosind detaliile contului personal de Facebook), dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce au fost verificate si au fost indeplinite toate conditiile de concurs stipulate in prezentul regulament.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

Castigatorii desemnati conform regulamentului vor fi anuntati prin intermediul paginii de Facebook pana la data de 20 decembrie 2020, inclusiv. De asemenea, castigatorii vor primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia premiului.
Premiul care nu poate fi acordat castigatorului de drept, va fi acordat persoanelor calificate imediat urmatoarele, stabilite in cadrul deliberarilor juriului, in urmatoarele conditii:
-daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul Regulament;
-daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul castigat. Prin refuzul beneficierii de premiu se intelege atat faptul ca refuza premiul in mod expres si neechivoc, cat si manifestarea unei atitudini similare, fara a se limita la: neacordarea datelor pentru intrarea in posesia premiului/neacordarea datelor pana la termenul stabilit s.a.)In acest caz castigatorul va pierde orice drept de atribuire a premiului.

Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa de livrare, adresa de e-mail si numarul de telefon in mod corect, daca valoarea premiului este mai mica de 600 lei, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs, IN TERMEN DE MAXIM 5 ZILE de la anuntarea castigatorilor.
Premiile vor fi acordate castigatorilor numai dupa acordarea consimtamantului de prelucrare a datelor personale.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament. Orice hotarare asupra Concursului luata de catre S.C. MARKETING GRUP S.R.L. este finala si nu se supune nici unui recurs. S.C. MARKETING GRUP S.R.L. nu se va implica in niciun schimb de corespondenta, cu exceptia celor privind prelucrarea datelor personale si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele competitiei.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obliga sa prelucreze datele personale ale participantilor la prezenta competitie in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( in continuare, „RGPD”) și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Prin participarea la acest concurs, participantii confirma ca au luat la cunostinta prevederile Regulamentului oficial si accepta faptul ca Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal, constand in numele si prenumele castigatorilor, in scopul publicitatii si anuntarii castigului, fara a mai fi necesara o alta forma de confirmare a acordului privind aceste date, in temeiul necesitatii indeplinirii obligatiilor legale in materia licitatiilor publice (art. 42 alin. (2) din OG 99/2000), pe durata corespunzatoare acestor obligatii legale si a interesului legitim al Organizatorului de a realiza concursuri in scop de marketing.
In scopul inmanarii premiilor participantilor declarati castigatori, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal privind nume si prenume, adresa de livrare, adresa de email si numar de telefon. Temeiul prelucrarii acestor date cu caracter personal il constituie, potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD, acordul de consimtamant, in scris, al castigatorilor. Absenta consimtamantului castigatorilor va face imposibila validarea acestora si livrarea premiilor.
Suplimentar, pentru premiile a caror valoare depaseste suma de 600 lei, conform legislatiei in vigoare in materie fiscala, Organizatorul va prelucra date de identificare din cartea de identitate (cod numeric personal), solicitand o copie a acesteia. Celelalte date personale din cartea de identitate, cu exceptia numelui, prenumelui si a codului numeric personal vor fi anonimizate de catre castigator. Temeiul legal al prelucrarii acestor date cu caracter personal il constituie, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD, necesitatea indeplinirii unor obligatii legale.
Durata de prelucrarea a datelor cu caracter personal pentru scopurile mentionate anterior este de 2 (doi) ani, cu exceptia prevederilor legale contrare (de exemplu, in materie fiscala).
Organizatorul poate dezvalui datele dumneavoastra personale tertilor, parteneri contractuali ai Organizatorului, responsabili cu validarea castigatorilor si confirmarea premiilor, autoritatilor publice, in limitele competentelor atribuite acestora prin lege, la cerere, precum si dumneavoastra, in urma solicitarii exprese. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza pe teritoriul Uniunii Europene.
Potrivit dispozitiilor legale in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii si castigatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) dreptul la informare si acces la date; b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal; c) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal; d) dreptul la restrictionarea prelucrarii; e) dreptul la portabilitatea datelor; f) dreptul la opozitie; g) dreptul de a nu fi parte a unei decizii automate, inclusiv profilarii si h) dreptul de a depune plangere in instanta sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice problema privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului, disponibil la adresa de e-mail dpo@farmaciiledona.ro sau la adresa postala din Strada Preciziei, nr. 20, sector 6, Bucuresti, ori la numarul de telefon 0731799097.
Organizatorul nu este in niciun fel afiliat cu Facebook, astfel ca datele dumneavoastra personale nu vor fi transmise de catre Organizator acestui operator de date.

SECTIUNEA 10. LITIGII.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina oficiala de Facebook a companiei Farmaciile DONA sau va puteti adresa in acest sens pe adresa de e-mail: contact@farmaciiledona.ro
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.
S.C. SIEPCOFAR S.A.


Aboneaza-te la Newsletter