Regulament Oficial Campanie DONA 30

Dona06/10/2022

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“DONA 30”

01.10.2022 – 31.10.2022

 

SECȚIUNEA 1.  ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale “DONA 30” (denumită în continuare “Campania”) este DONA MARKETING GRUP S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/14531/2014, cod fiscal nr. RO33901012, avand contul in lei RO73BRDE441SV21987114410, deschis la banca BRD, reprezentata de catre domnul Cosmin Savulescu, in calitate de Director General, denumită în continuare „Organizatorul”,.

1.2. Campania se va desfășura în Farmaciile DONA deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A[1], în toate farmaciile care activează sub denumirea „Farmacia DONA” deținute de celelalte societăți francizate ale DONA Marketing Grup S.R.L, astfel cum sunt indicate in Anexa 1. Lista completă a tuturor farmaciilor incluse în Campanie este menționată în Anexa 1.

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania în orice moment al acesteia și/sau de a schimba regulile de participare, dar având obligația de a anunța publicul în mod oficial,  în Farmaciile DONA, atât în cele deținute de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., cât și în celelalte farmacii francizate care activează sub denumirea/ brand-ul “Farmacia DONA” (menționate în Anexa 1), (în continuare, atât Farmaciile DONA deținute de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cât și celelalte farmacii francizate care activează sub denumirea/ brand-ul “Farmacia DONA” vor fi denumite “Farmacia DONA” sau “Farmaciile DONA”), pe web www.farmaciiledona.ro, precum și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA. În situația în care Campania, pe parcursul derulării ei, este interzisă sau suspendată de orice act normativ sau orice decizie a unei autorități competente în domeniu, Organizatorul va desemna câștigătorii până la data întreruperii/ încetării/ suspendării.

Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în cadrul Farmaciilor DONA, în perioada 01.10.2022 – 31.10.2022 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”), în cadrul tuturor farmaciilor DONA deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, precum si în cadrul tuturor celorlalte farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” deţinute de societățile francizate (menționate în Anexa 1 a Regulamentului Oficial prezent).

2.2. Înainte de începerea Campaniei și după încetarea Perioadei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, în Farmaciile DONA, pe web www.farmaciiledona.ro precum și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA, în acord cu dispozițiile prevăzute la 1.3.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei și domiciliul stabil sau reședința în România, cu excepția angajaților Organizatorului, ai societăților care dețin Farmaciile Dona și/sau activează sub această denumire, ai agențiilor și celorlalte societăți implicate în organizarea și derularea acestei Campanii, precum nici copiii, parinții și/sau soțul /soția celor menționați mai sus.

3.2. Participarea la concurs constă în efectuarea unei achizitii in Perioada Campaniei a oricarui produs comercializat din cadrul Farmaciilor DONA participante. Ca urmare a achizitiei facute, dupa achitarea contravalorii acesteia, participantul va primi in mod gratuit  o tableta de ciocolata.

Acestuia i se va acorda o singura tableta de ciocolata indiferent de numarul de produse achizitionate.

In ambalajul tabletei de ciocolata se va gasi mentionat unul dintre urmatoarele premii:

 1. premii acordate pe loc (i.e. sacosele DONA pentru cumparaturile efectuate);
 2. premiile acordate pentru o achizitie viitoare, astfel cum sunt indicate la art. 4.3 de mai jos (i.e. -10% la suplimentele alimentare selectionate, -10% la produsele cosmetice selectionate, -10% la produsele OTC de sezon selectionate).

Pentru evitarea oricarui dubiu, la revendicarea premiului constand in reducerea de 10% pentru o achizitie ulterioara la produsele selectionate/ revendicarea sacosei DONA pentru cumparaturile efectuate, participantului nu ii va mai fi acordata o noua tableta de ciocolata.

3.3. Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

3.4. Dreptul de participare și dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Participantul se va înscrie la prezenta Campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Campania se desfășoară în toate Farmaciile  DONA, astfel cum au fost indicate și definite mai sus (i.e. toate farmaciile DONA aparținând S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A,precum si de societățile francizate, indicate în Anexa 1).

4.2. Înscrierea în Campanie se realizează după cum urmează:

Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

 1. Să vină în una dintre Farmaciile DONA în perioada 01.10.2022 – 31.10.2022, unde, in urma efectuarii unei achizitii va primi o tableta de ciocolata.
 2. În interiorul ambalajului de hartie al fiecarei tabelete de ciocolată este notat un mesaj câștigător, ce trebuie prezentat farmacistului pentru a se beneficia de acesta pe loc, in cazul revendicarii sacoselor DONA pentru cumparaturi, respectiv la o achizitie ulterioara in cazul beneficierii de reducerea de 10% la produsele selectionate;
 3. să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie.

Pentru a participa la prezenta Campanie, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate condițiile prevăzute la secțiunile 3 și 4 din Regulamentul Campaniei.

4.3. Reducerile de 10% acordate pentru o achizitie ulterioara vor fi aplicabile urmatoarelor produse selectionate (indicate expres in Anexa 2 la Regulament):

Acordate la o achiziție viitoare în fiecare Farmacie DONA:

 • 812.000 premii x -10% la suplimentele alimentare selectionate;
 • 552.000 premii x -10% la produsele cosmetice selectionate;
 • 736.000 premii x -10% la produsele OTC de sezon selectionate (a caror lista este disponibila exclusiv in farmacii).

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, reducerea de 10% indicata in cadrul ambalajului tabletei de ciocolata va fi acordata doar produselor selectionate din campanie. Reducerea nu va putea fi acordata pentru o alta categorie de produse decat cele mentionate expres in cadrul ambalajului.

 

Nu este admisibila acordarea in schimbul sacoselor DONA/ reducerii de 10% a contravalorii in bani/ produse a acesteia, reducerea fiind acordata doar in cadrul unei achizitii ulterioare pentru suplimentele alimentare selectionate sau pentru produsele cosmetice selectionate sau pentru produsele OTC de sezon selectionate (in functie de premiul castigat, astfel cum este indicat pe ambalajul tabletei de ciocolata).

Reducerea de 10% nu se cumuleaza cu reducerile acordate in temeiul cardurilor de fidelitate DONA.

 

In cazul in care participantul va achizitiona impreuna cu produsele selectionate (carora li se aplica reducerea de 10%) si alte produse, acestea nu vor beneficia de reducerea de 10% aplicabila celor dintai. In acest caz, in ipoteza in care participantul va dori sa beneficieze de reducerea aplicabila in temeiul cardurilor de fidelitate DONA pentru produsele neparticipante la campanie, se va deschide un bon separat pentru produsele neparticipante in campanie.

 

Acordate pe loc cu ocazia primei achizitii, in cazul in care sub ambalajul tabletei de ciocolata este identificat ca premiu sacosa DONA:

 • 200.000 x o sacoșă DONA pentru cumpărături

 

Valoarea totală a premiilor acordate pe loc (sacosele DONA pentru cumparaturi) este de 1.087.042 lei. Nu se acordă posibilitatea câștigătorilor de a opta pentru contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor.

 

SECȚIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a intra in posesia premiului, fiecare câștigător trebuie să prezinte ambalajul de hartie original al tabletei de ciocolată, pe interiorul căruia este notat mesajul căștigător. Premiile vor fi acordate in limita stocului disponibil.

Căștigătorul va fi automat invalidat și va pierde orice drept asupra premiului dacă:

 • Mesajul câștigător din interiorul ambalajului de hărtie al tabletei de ciocolată nu este lizibil
 • Ambalajul de hârtie al tabletei de ciocolată nu este cel original (nu se acceptă copii, poze, formate digitale etc.)
 • Ambalajul de hârtie al tabletei de ciocolată este deteriorat mai mult de 30%

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Campanie, trebuie să îndeplinească condițiile descrise în secțiunile 3, 4 și 5 ale Regulamentului Campaniei.

6.2. Realizarea achizitiilor viitoare care sa beneficieze de reducerile de 10% pentru suplimentele alimentare selectionate sau pentru produsele cosmetice selectionate sau pentru produsele OTC de sezon selectionate (in functie de premiul castigat, astfel cum este indicat pe ambalajul tabletei de ciocolata) se poate face până la data de 30.11.2022 la inchiderea programului din farmaciile DONA participante la Campanie. Neefectuarea achizitiei produselor selectionate pentru care s-a castigat dreptul la reducerea de 10% pana la acest termen are ca efect pierderea dreptului participantului de mai solicita acordarea reducerii la un moment ulterior.

SECȚIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Achizițiile de produse anterioare ori ulterioare Perioadei Campaniei menționate în Regulament, în SECȚIUNEA 2, nu se iau în considerare în vederea participării la Campanie.

7.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

7.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra ambalajului tabletelor de ciocolata cotinand premiul constand in reducerea de 10% la produsele selectionate. Odata prezentat ambalajul original in farmacie, farmacistul va fi indreptatit sa il retina si sa aplice reducerea in beneficiul persoanei care prezinta respectivul ambalaj.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE

8.1. Organizatorul nu are obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu acestea, în ce privește derularea prezentei Campanii, avand in vedere faptul ca in prezenta campanie nu exista premii care depasesc valoare de 600 lei pentru fiecare premiu, astfel cum este stabilita la art. 110 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

8.2. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfășurare al Campaniei, cheltuieli legate de achiziționarea produselor comercializate în Farmaciile DONA, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( in continuare, „GDPR”), ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și orice alte prevederi legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

9.2. În scopul participării în cadrul prezentei Campanii, astfel cum a fost descrisă în cuprinsul secțiunii 4, ,,Mecanismul campaniei”, organizatorul nu prelucrează date cu caracter personal. Potrivit GDPR, „date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică sau identificabilă” iar „prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.

9.3. În cazul ipotezei din cuprinsul art. 4.3., în cazul in care participantul va dori sa beneficieze de reducerea aplicabila in temeiul cardurilor de fidelitate DONA pentru produsele neparticipante la campanie, strict pentru această situație vor fi aplicabile prevederile Regulamentului programului de fidelizare ,,Carduri de fidelitate Farmaciile DONA”, document ce poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.farmaciiledona.ro/wp-content/uploads/Regulament-card-fidelitate.pdf.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant, în Farmaciile DONA, pe www.farmaciiledona.ro și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie încetează la momentul expirării Perioadei Campaniei, dacă nu a intervenit prelungirea sa, ori dacă Organizatorul nu şi-a exercitat dreptul de a înceta în orice moment valabilitatea Campaniei, cu respectarea condiţiei de a face public acest lucu cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Distinct de cauzele de încetare prevăzute anterior, Campania mai poate înceta pe durata Perioadei Campaniei si în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră (definita conform art. 13.1.) sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa de a continua prezenta Campanie.

SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a carui apariție îi pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorului va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligaț să comunice participanților la Campanie, în Farmaciile DONA, pe www.farmaciiledona.ro, și pe pagina de Facebook Farmaciile DONA, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existentă acestuia.

 

Tehnoredactat la Biroul Individual Notarial, azi data autentificării, într-un exemplar original, care s-a oprit în arhiva biroului notarial, si două duplicate, din care un exemplar s-a oprit in arhiva biroului si un exemplar s-a eliberat partii.

 

Societatea Dona Marketing Grup S.R.L.

Reprezentată prin Director General

Cosmin Săvulescu  ____________________

 

ANEXA 1

Regulamentul oficial al campaniei promoționale DONA 30”

 

Lista societăților ce dețin farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” (francizate) și care participă la Campanie:

LOCATIE ORAS ADRESA
SMC Organic Farm Vergului Bucuresti Str. Vergului, Nr. 65
Crisen Farm – CF1 – Cotroceni Bucuresti Str. Sf Elefterie, Nr. 47-49
Gedafarm – CF7 – Gedafarm Alexandria Str. Libertatii, Nr.
Crisen Farm – CF2 – Floreasca Bucuresti Str. Calea Floreasca, Nr. 111 – 113
Crisen Farm – CF3 – 11 Iunie Bucuresti Str. 11 Iunie, Nr. 35
Crisen Farm – CF4 – Aviatiei Bucuresti Str. Nicolae Caramfil, Nr. 40
Caritas – CF5 – Caritas Rosiori de Vede Str. Rahovei, Nr.
Farma2N – CF6 – Farma 2N Alexandria Str. Mihaita Filipescu, Nr. 1
Gedafarm  – CF71 – Gedafarm Galeteni
Baby Farm – BF1 – Alexandru Iasi Str. Bulevardul Alexandru cel Bun, Nr. 40
Baby Farm – BF2 – P.Ros Iasi Str. Nicolina, Nr. 2
Baby Farm – BF3 – C. Cartii Iasi Str. Blvd Stefan Cel Mare si Sfant, Nr. 67
Baby Farm – BF4 – MITROPOLIE Iasi Str. Blvd Stefan Cel Mare si Sfant, Nr. 10
Baby Farm – BF6 – Tatarasi Policlinica Iasi Str. Vasile Lupu, Nr. 70-74
Farmaliv FL1 Slobozia Str. Matei Basarab, Nr. 44
Carisa Grup CG1 Company Voluntari Str. Bulevardul Eroilor, Nr. 13
Hygea – FH1- Persea Oradea Str. Constantin Brancusi, Nr. 1
Hygea – FH2 – Centru Oradea Str. Republicii, Nr. 7
Hygea – FH3 – Lotus Oradea Str. Nufarului, Nr. 30
Hygea – FH4 – Primula Oradea Str. Nufarului, Nr. 45
Hygea – FH6 – Argania Oradea Str. Nufarului, Nr. 76
Hygea – FH8 – Hedera Salonta Str. Piata Libertatii, Nr. 2
Hygea – FH9 – Zinnia Osorhei Str. Principala, Nr. 627
Hygea – FH10 – Brusturi Brusturi Str. Principala, Nr. 198
M&F Professional – FMF1 – Pharmacy SRL Sat Sanpetru Str. Orizontului, Nr. 2
Flora Farm – FF3 – Carol I Iasi Str. B-dul Carol I, Nr. 26-28
Flora Farm – FF2 – Plantelor Iasi Str. Plantelor, Nr. 48
Flora Farm – FF1 – Ateneului Iasi Str. Ateneului, Nr. 2
Flora Farm – FF4 – Primaverii Iasi Str. B-dul Primaverii, Nr. 4
Farmpil – FH14 – Sanmartin Sânmartin Str. , Nr. 101
VM Butas – FB1 – Melifarm Beius Str. Piata Samuil Vulcan, Nr. 11
Baby Farm – BF9 – Garbesti Gârbesti Str. Principala, Nr. 33
SMC Organic Farm Morarilor Bucuresti Str. B-dul Basarabia, Nr. 234-236

 

 

Lista Farmaciilor DONA:

 

LOCATIE ORAS ADRESA
Aniela sector 4 Str. Str. Nitu Vasile Sergent, Nr. 1
Alba Iulia 1 Alba Iulia Str. B-dul Revolutiei 1989, Nr. 47B
Alba Iulia 2 Alba Iulia Str. B-dul Revolutiei 1989, Nr. 25B
Alexandriei 2 (Bucuresti) sector 5 Str. Sos. Alexandriei, Nr. 8
Aparatorii Patriei sector 4 Str. Sos. Berceni, Nr. 43
Bacau 1 Bacau Str. Calea Marasesti, Nr. 90Bis
Baia Mare 1 Baia Mare Str. B-dul Bucuresti, Nr. 36
Basarabiei sector 2 Str. B-dul Basarabia, Nr. 57
Bistrita 1 Bistrita Str. General Grigore Balan, Nr. 39
Brasov 1 Brasov Str. 13 decembrie, Nr. 117
Brasov 2 Brasov Str. Bd. Griviteti, Nr. 55
Brasov 3 Brasov Str. 15 Noiembrie, Nr. 43
Buzau 1 Buzau Str. Unirii – Centru, Nr.
Buzau 2 Buzau Str. B-dul Unirii – Sud, Nr. P10
Coposu sector 3 Str. B-dul Corneliu Coposu, Nr. 3-5
Camil Ressu 2 sector 3 Str. B-dul Camill Ressu, Nr. 4
Chibrit sector 1 Str. B-dul ion Mihalache, Nr. 168D
Cluj 1 Cluj-Napoca Str. Padin, Nr. 20-22
Cluj 2 Cluj-Napoca Str. Piata Mihai Viteazul, Nr. 17
Constanta 1 Constanta Str. B-dul Mamaia, Nr. 90
Constanta 2 Constanta Str. Adamclisi, Nr. 6
Constanta 3 Constanta Str. B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 98
Craiova 1 Craiova Str. Fratii Golesti, Nr. 1
Craiova 3 Craiova Str. Tabaci, Nr. 2
Doamna Ghica sector 2 Str. Sos. Colentina, Nr. 53
Dristor sector 3 Str. Dristor, Nr. 81-88
Focsani 1 Focsani Str. Piata Independentei ( Piata Moldovei), Nr. 1
Galati 1 Galati Str. Brailei, Nr. 2
Galati 2 Galati Str. Siderurgistilor, Nr. 38
Gheorgheni 1 Gheorgheni Str. Piata Libertatii, Nr. 15
Giurgiu 1 – Comertului Giurgiu Str. Prof. Nicolae Droc Barcianu, Nr. 32
Giurgiu 2 Giurgiu Str. Gheorghe Doja, Nr. 42
Iasi 1 – Dacia 62 Iasi Str. B-dul Dacia, Nr. 30
Iasi 2 – Hanciuc 92 Iasi Str. Vasile Lupu, Nr. 82A
Iasi 5 – Mircea cel Batran 326 Iasi Str. Mircea cel Batran, Nr. A1
Iasi 4 – Nicolae Iorga 69 Iasi Str. B-dul Nicolae Iorga, Nr. 40
Iasi 3 – Pacurari 68 Iasi Str. Sos. Pacurari, Nr. 37
Iasi 6 – Unirii 137 Iasi Str. Piata Unirii, Nr. 2
Iasi 7 – Podu Ros 97 Iasi Str. Sos. Nationala, Nr. 198
Iasi 8 – Alexandru Cel Bun 114 Iasi Str. B-dul Alexandru cel Bun, Nr. 7-9
Iasi 9 – Ion Creanga 118 Iasi Str. Ion Creanga, Nr. 18
Iriceanu sector 4 Str. Ion Iriceanu, Nr. 4A
Izvorul Rece sector 4 Str. Izvorul Rece, Nr. 1
Luica sector 4 Str. Sos. Giurgiului, Nr. 131
Magheru sector 1 Str. B-dul Magheru, Nr. 32-36
Margeanului sector 5 Str. Margeanului, Nr. 20
Miercurea Ciuc 1 Miercurea-Ciuc Str. Harghita, Nr. 2
Miercurea Ciuc 2 Miercurea-Ciuc Str. Kossuth Lajos, Nr. 12
Mioveni 1 Mioveni Bd. Dacia, bl. D1, sc. 5
Moghioros sector 6 Str. Drumul Taberei, Nr. 44
Nasaud sector 5 Str. Nasaud, Nr. 97
Norilor sector 4 Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 12
Obor sector 2 Str. Sos. Colentina, Nr. 1
Obregia sector 4 Str. B-dul Alexandru Obregia, Nr. 31
Oltenitei sector 4 Str. Sos. Oltenitei, Nr. 240
Oradea 1 Oradea Str. Republicii, Nr. 28A
Oradea 2 Oradea Str. B-dul Corneliu Coposu, Nr. 31
Oradea 3 Oradea Str. B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 4
Orizont sector 6 Str. Drumul Taberei, Nr. 18
Pajura sector 1 Str. Pajurei, Nr. 7
Pantelimon sector 2 Str. Sos. Pantelimon, Nr. 354
Piatra Neamt 1 Piatra Neamt Bd. Traian bl. S1
Pitesti 2 – Exercitiului Pitesti Str. Execitiu bl. D15
Pitesti 3 – Gavana Pitesti Bd. 1 Decembrie 1918, Bl M6, parter
Pitesti 1 – Lotrului Pitesti Str. Lotrului, Nr. 1
Pitesti 4 – Prundu Pitesti Bd. Petrochimistilor, bl. B8, sc. D
Pitesti 5 – Trivale Pitesti Str. Libertatii, Compex Piata Trivale
Pitesti 6 Pitesti Str. Craiovei, Nr.
Ploiesti 1 Ploiesti Str. B-dul Republicii, Nr. 185
Ploiesti 2 Ploiesti Str. Enachita Vacarescu, Nr. 1
Ploiesti 3 Ploiesti Str. Domnisori, Nr.
Progresului sector 4 Str. Sos. Giurgiului, Nr. 103-107
R.Valcea 1 Ramnicu Valcea Str. Tineretului, Nr. 9
R.Valcea 2 Ramnicu Valcea Str. Calea lui Traian, Nr. 158A
Rahova sector 5 Str. Calea Rahovei, Nr. 330-334
Resitei sector 4 Str. Resita, Nr. 4
Sebastian sector 5 Str. Calea Ferentari, Nr. 2
Sfantu Gheorghe 1 Sfantu Gheorghe Str. Ciucului, Nr. 1
Sfantu Gheorghe 2 Sfantu Gheorghe Str. Grof Miko Imre, Nr. 4
Sibiu 1 Sibiu Str. Hermann Oberth, Nr. 4
Sibiu 2 Sibiu Str. B-dul Mihai Viteazu, Nr.
Suceava 1 Suceava Str. B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21Bis
Suceava 2 Suceava Calea Unirii, statia Orizont
Targoviste 1 Targoviste Str. Str Constantin Brancoveanu, Nr. 1
Tg.Mures 2 TG.MURES Str. B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 180
Tg.Mures 3 TG.MURES Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 25/A
Tg.Mures 4 TG.MURES Str. B-dul 22 Decembrie 1989, Nr. 15
Tg.Secuiesc 1 Targu Secuiesc Str. Curtea 22, Nr. 1
Timisoara 1 Timisoara Str. Mures, Nr. 1C
Timisoara 2 Timisoara Str. B-dul Regele Carol, Nr. 30
Timisoara 3 Timisoara Str. B-dul Dambovita, Nr. 51
Titan sector 3 Str. B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 20
Veteranilor sector 6 Str. B-dul Iuliu Maniu, Nr. 78-80
Vitan sector 3 Str. Calea Vitan, Nr. 199
Zalau 1 Zalau Bd. Mihai Viteazul, bl. Perla, scara B, ap. 68/B
Giurgiului sector 4 Str. Sos. Giurgiului, Nr. 123
Tineretului sector 4 Str. B-dul Gheorghe Sincai, Nr. 2
Timisoara 4 Timisoara Str. Gheorghe Lazar, Nr. 42
Ploiesti 4 Ploiesti Str. George Cosbuc, Nr. 13
Alexandria 1 (oras) Alexandria Str. Bucuresti, Nr. 75
Pascani 1 136 Pascani Str. B-dul Stefan cel Mare si Sfant, Nr. 6
Arad 1 Arad Str. Piata Spitalului, Nr. 1A
Slatina 1 Slatina Str. B-dul Alexandru Ioan Cuza, Nr. 19B
Timisoara 5 Timisoara Str. Calea Sever Bocu, Nr. 82
Bacau 2 Bacau Str. Calea Marasesti, Nr. 171
L.Rebreanu sector 3 Str. Liviu Rebreanu, Nr. 13A
Arad 2 Arad Str. Calea Aurel Vlaicu, Nr. 138 – 140
Delfinului sector 2 Str. Sos. Pantelimon, Nr. 245
Timisoara 6 Timisoara Str. B-dul Simion Barnutiu, Nr. 79
Pitesti 7 Pitesti Str. Negru Voda – Complex Comercial
Ploiesti 5 Ploiesti Str. Cameliei, Nr. 12
Mioveni 2 Mioveni Bd. Dacia, bl. P1
Timisoara 7 Timisoara Str. Piata Badea Cartan, Nr. 7
Cluj 5 Cluj-Napoca Str. Piata Cipariu, Nr. 3
Deva 1 Deva Bd. 22 Decembrie
Suceava 3 Suceava Str. B-dul George Enescu, Nr. 11A
Basarabiei 2 sector 2 Str. B-dul Basarabia, Nr. 118
Timisoara 8 Timisoara Str. B-dul Victoriei, Nr. 5
Teiul Doamnei sector 2 Str. Teiul Doamnei, Nr. 12
Alexandria 2 (oras) Alexandria Str. Dunarii, Nr. 126A
Piatra Neamt 2 Piatra Neamt Str. Aleea Ulmilor, Nr. 17A
1 Decembrie sector 3 Str. B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 25
Timisoara 9 Timisoara Str. Burebista, Nr. 8-14
Timisoara 10 Timisoara Str. 1 Decembrie 1989, Nr. 90
Timisoara 11 Timisoara Str. Baba Dochia, Nr. 20
R.Valcea 3 Ramnicu Valcea Str. Tineretului, Bl. A12
Satu Mare 1 Satu Mare Str. Piata Eroii Revolutiei, Nr. 4
Zalau 2 Zalau Str. Cartie Simion Barnutiu, Nr. 44
Bacau 3 Bacau Str. Nicolae Balcescu, Nr. 1
Deva 2 Deva Str. Decebal, Nr.
Timisoara 12 Timisoara Str. Maresal Alexandru Averescu, Nr. 53
Targoviste 2 Targoviste Str. B-dul Independentei, Nr. 8
Pitesti 8 Pitesti Str. Maternitatii, Nr. 2
Turnu Magurele 1 Turnu Magurele Str. Horia, Closca si Crisan, Bl. E1, Et. Parter
Craiova 4 Craiova Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 27
Piatra Neamt 3 Piatra Neamt Str. Baltagului, Nr. 5
Focsani 2 Focsani Str. B-DUL UNIRII, Nr. 33
Turda 1 Turda Str. Calea Victoriei, Nr. 100
Timisoara 13 Timisoara Str. Calea Martirilor, Nr. 62
Gherla 1 Gherla Str. Dragos Voda, Nr. 2
Iasi 10 200 Iasi Str. B-dul Nicolae Iorga, Nr. 59
Caracal 1 Caracal Str. Plevnei, Nr. 35
Botosani 1 Botosani Str. Calea Nationala, Nr. 105A
Slatina 2 Slatina Str. Crisan, Nr. 2
Ploiesti 6 Ploiesti Str. Vasile Milea, Nr. 4
16 Februarie sector 1 Str. Almas, Nr. 2-8
Eroii Revolutiei sector 4 Str. Sos. Oltenitei, Nr. 12
Hunedoara 1 Hunedoara Str. Geroge Enescu, Nr. 9
Petrosani 1 Petrosani Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 137
Ploiesti 7 Ploiesti Str. Soldat Erou Moldoveanu Marian, Nr. Com.Auror
Satu Mare 2 Satu Mare Str. Calea Traian, Nr. 2
Constanta 7 Constanta Str. Brizei, Nr. 22A
Timisoara 14 Timisoara Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 7-8
Vergului sector 2 Str. Sos. Vergului, Nr. 65
Targu Jiu Tirgu Jiu Str. 9 Mai, bloc.7, etaj parter,nr. Ap. Spatiu comercial, fost bl.17
Bucurestii Noi sector 1 Str. B-dul Bucurestii Noi, Nr. 62
Hatmanu Arbore sector 1 Str. Hatmanu Arbore, Nr. 15-19
Baia Mare 2 Baia Mare Str. Iza, Nr. 1/A
Bacau 5 Bacau Str. Republicii, Nr. 11
Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin Str. Splai Mihai Viteazu, Nr. 10
Vaslui 1 Vaslui Str. Stefan cel Mare, Nr. 94A
Targu Jiu 2 Tirgu Jiu Str.Unirii, bloc 2, parter
Deva 3 Deva Str. Mihai Eminescu, Nr. 105
Deta Deta Str. Victoriei, Nr. 8
Baia Mare 4 Baia Mare Str. Vasile Alexandri, Nr. 91A
Suceava 4 Suceava Str. Mihai Viteazu, Nr. 56
Focsani 3 Focsani Str. Cuza Voda, Nr. 1
Roman 1 Roman Str. Roman Musat, Nr. 33
Baia Mare 5 Baia Mare Str. Traian, Nr. 17
Iasi 11 291 Iasi Str. B-dul Dacia, Nr. 2
Sibiu 3 Sibiu Str. Prometeu, Nr. 2
Constanta 8 Constanta Str. Titus Budac, Nr. 4
Brasov 4 Brasov Str. B-dul Saturn, Nr. 32
Timisoara 15 Timisoara Str. Coriolan Brediceanu, Nr. 6A
Braila 1 Braila Str. Dorobanti, Nr. 311
Brasov 5 Brasov Str. Spicului, Nr. 7
Lupeni Lupeni Str. Aleea Narciselor, Nr. 8
Cluj 6 Cluj-Napoca Str. Iona Mester, Nr. 5
Tulcea 2 Tulcea Str. Isaccei, Nr. 81
Galati 3 Galati Str. Nicolae Balcescu, Nr. 1
Voluntari Voluntari Str. B-dul Voluntari, Nr. 72
Braila 2 Braila Str. Calea Calarasilor, Nr. 125
Iasi 12 350 Iasi Str. B-dul Copou, Nr. 48
Iasi 13 240 Iasi Str. Pantelimon Halipa, Nr. E4A
Iasi 14  – Pacurari 341 Iasi Str. Sos. Pacurari, Nr. 1
Iasi 15 264 Iasi Str. Sos. Nicolina, Nr. 7
Suceava 5 Suceava Str. Curtea Domneasca, Nr. 4
Alexandria 3 (oras) Alexandria Str. Mihaita Filipescu, Nr. 26
R.Valcea 5 Ramnicu Valcea Str. Gen Magheru, Nr. 11
Hunedoara 2 Hunedoara Str. B-dul Dacia, Nr.
R.Valcea 6 Ramnicu Valcea Str. B-dul Nicolae Balcescu, Nr.
Barlad Barlad Str. Republicii, Nr. 181
Cluj 7 Cluj-Napoca Str. Louis Pasteur, Nr. 79
Moinesti Moinesti Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 79
Roman 2 Roman Str. Tineretului, Nr.
Constanta 4 Constanta Str. B-dul Tomis, Nr.
Dragasani DRAGASANI Str. Gib Mihaescu, Nr. 10
Braila 3 Braila Str. Scolilor, Nr. 96
Calarasi Calarasi Str. Stirbei Voda, Nr. 6
Tecuci Tecuci Str. 13 Septembrie, Nr. 1B
Sighisoara Sighisoara Str. Hermann Oberth, Nr. 32
Pitesti 9 Pitesti Str. Piata Vasile Milea, Nr. 5
Braila 4 Braila Str. Calea Galati, Nr. 80
Vaslui 3 Vaslui Str. Stefan cel Mare, Nr. 104
Piata Gemeni sector 2 Str. Vasile Lascar, Nr. 105
Satu Mare 3 Satu Mare Str. Cartier Micro 15, Str. Careiului, Nr.
Campulung Muscel Campulung Muscel Str. Republicii, Nr. 43
Focsani 4 Focsani Str. Piata Moldovei, Nr. 4
Vaslui 2 Vaslui Str. Republicii, Bl. 367, Sc. E, parter
Arad 3 Arad Str. Crisan, Nr. 1
Campia Turzii Campia Turzii Str. Laminoristilor, Nr. 19
Resita Resita Str. I. L. Caragiale, Nr. 5
Lugoj 1 Lugoj Str. Alexandru Mocioni, Nr. 4
Sibiu 4 Sibiu Str. Semaforului, Nr. 14
Galati 4 Galati Str. Brailei, Nr. 242
Craiova 6 Craiova Str. Caracal, Nr. 95
Hunedoara 3 Hunedoara Str. Bicaz, Nr. 2A
Giurgiu 3 Giurgiu Str. B-dul Mihai Viteazu, Nr. 208
Timisoara 17 Timisoara Str. B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 150
Hunedoara 4 Hunedoara Str. George Enescu, Nr. 6
Sibiu 5 Sibiu Str. Bihorului, Nr. 7
Pitesti 10 Pitesti Strada Exercitiu, Spatiu Comercial “Exercitiu 05”
Fagaras Fagaras Str. Tabacari, Nr. 6
Brasov 6 Brasov Str. Oltet, Nr. 16
Piatra Neamt 4 Piatra Neamt Str. Decebal, Nr. 1
Chitila Chitila Str. Sos. Banatului, Nr. 14
Navodari 1 Navodari Str. Midiei, Nr. 2
Campina CAMPINA Str. B-dul Carol I, Nr. 66
Buzau 4 Buzau Str. Unirii, Nr.
Galati 5 Galati Str. Traian Vuia, Nr. 8A
Galati 6 Galati Strada Brandusa, Cartier Micro 16, Complex Siret
Craiova 2 Craiova Str. Aleea Hortensiei, Nr. 4
Marasesti Marasesti Str. Republicii, Nr. 4
Fundeni sector 2 Str. Sos. Fundeni, Nr. 145
Vulcan 1 Vulcan Str. Preparatiei, Nr. 1A
Vulcan 2 Vulcan Str. Mihai Viteazu, Nr. 45
Zalau 3 Zalau Str. Bd. Mihai Viteazul, Bl. G-88
Bragadiru Bragadiru Str. Sos. Alexandriei, Nr. 233
Tulcea 3 Tulcea Str. Isaccei, Nr. 57
Calarasi 2 Calarasi Str. Prelungirea Bucuresti, Nr. 4
Braila 5 Braila Str. Calea Galati, Nr. 331
Husi Husi BLv.1 Mai, B.l20, sc C, parter,sp1, Str.General Teleman, Bl S3
Medgidia Medgidia Str. Ion Creanga, Nr. 18c
Constanta 9 Constanta Str. Cismelei, Nr. 8
Galati 7 Galati Str. Brailei, Nr. 198
Sighisoara 2 Sighisoara Str. Morii, Nr. 14-18
Targu Frumos Targu Frumos Str. Cuza Voda, Nr. 43A
Botosani 2 Botosani Str. Piata Centrala – Platou A, Nr.
Botosani 3 Botosani Str. Cuza Voda, Nr. 14
Roman 3 Centru Roman Str. Roman Musat, Nr.
Roman 4 Roman Str. Roman Musat, Nr.
Suceava 6 Suceava Str. Aleea Saturn, Cartier George Enescu
Slobozia 1 Slobozia Str. B-dul Unirii, Nr.
Petrosani 2 Petrosani Str. Nicolae Balcescu, Bl. 5, Ap. U3
Cisnadie 1 Cisnadie Str. Piata Revolutiei, Nr. 3
Fagaras 2 Fagaras Str. Mihai Eminescu, Nr. 16
Oradea 4 Oradea Str. B-dul Decebal, Nr. 61A
Pascani 2 390 Pascani Str. Cuza Voda, Nr. 9
Zimnicea 1 Zimnicea Str. Cuza Voda,  Mihai Viteazu, Nr.
Rovinari Rovinari Str. Aleea Pietii, Nr. 11
Fetesti 1 Fetesti Str. Calarasi, Nr. 561A
Fetesti 2 Fetesti Str. Calarasi
Odorheiul Secuiesc 1 Odorheiu Secuiesc Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 7
Miercurea Ciuc 3 Miercurea-Ciuc Str. Nicolae Balcescu, Nr. 11
Braila 6 Braila Str. Calea Calarasilor, Nr. 58B
Dej 1 Dej Str. Regina Maria, Nr. 21
Petrosani 3 Petrosani Str. Aviatorilor, Nr. 12A
Avrig 1 Avrig Str. Closca, Nr. 25B
Turnu Magurele 2 Turnu Magurele Bd. Independentei, bloc D15/1,  Parter
Oradea 5 Oradea Str. Corneliu Coposu, Nr. 15/D
Urziceni 1 Urziceni Str. Aurora Bl. 50 Dalia,  SC. B, Ap. Spatiu comercial, Et. Parter
Vulcan 3 Vulcan Str. B-dul Mihai Viteazu, Nr. 12A
Orastie Orastie str. Pricazului, bl. 37A, sc. C
Vatra Dornei 1 Vatra Dornei Str. Mihai Eminescu, Nr. 26
Petrila Petrila Str. T. Vladimirescu, bl 36D, parter
Hala Traian sector 3 Str. Calea Calarasilor, Nr. 116-122
Popesti Leordeni Popesti Leordeni Str. Sos. Oltenitei, Nr. 18A
Vaslui 4 Vaslui Str. Traian, bl.279, sc.A, et.parter, Ap.SP.NR.1
Negresti Oas Negresti-Oas Str. Victoriei, Nr.
Giurgiu 4 Giurgiu Str. B-dul Bucuresti, Nr.
Vaslui 5 Vaslui Str. Stefan cel Mare, Bl 1/14; Sc.B, parter, Ap.SP.COM. Nr 1/3
Baia Sprie 1 Baia Sprie Str. Gutinului, Nr. 1
Siret Siret Str. Alexandru cel Bun, Nr. 1
Turnu Severin 2 Drobeta-Turnu Severin Str. Numa Pompiliu, Nr. 10
Dej 2 Dej Str. Unirii, Nr. 1
Salajan sector 3 Str. Patulului, Nr. 2A
Satu Mare 6 Livada Str. Satu Mare, Nr. 3
Satu Mare 7 Satu Mare Str. 1 decembrie 1918, Nr. 5
Huedin Huedin Str. Piata Victoriei, Nr. 5
Roman 5 Roman Str. Roman Musat, Nr. 4
Slatina 3 Slatina Str. Bd A I Cuza, Nr. 11
1 Mai sector 1 Str. B-dul Ion Mihalache, Nr. 45
Tarnaveni Tarnaveni Str. Str. Victor Babes, Nr. 1
Satu Mare 8 Satu Mare Str. Ravensburg, Nr. 4
Sacele Sacele Str. Episcop Popeea, Sacele
Fundeni 2 sector 2 Str. Sportului, Nr. 26-28
Domenii 2 sector 1 Str. B-dul Ion Mihalache, Nr. 201
Iasi 16 463 Iasi Str. Strada Henri Mathias Berthlot, Nr. 4
Orsova Orsova Str. Centru Civic – Complex Comercial Centru, Nr.
Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei Str. Piata Trandafirilor, Nr. 44
Resita 2 Resita Str. Republicii, Nr. 8
Arad 4 Arad Str. Gh Baritiu, Nr. 22
Popesti Leordeni 2 Popesti Leordeni Str. Str Drumul Fermei, Nr. 34
Cluj 8 Cluj-Napoca Str. Regele Ferdinand, Nr. 18
Miercurea Ciuc 4 Miercurea-Ciuc Str. Fratiei, Nr. 3
Medias Medias Str. IC Bratianu, Nr. 2
Brancoveanu 2 sector 4 Str. C-tin Brancoveanu, Nr. 116
Alexandria 4 (oras) Alexandria Str. Libertatii, Nr. 125
Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat Str. Brasoveni, Nr. 1
Petrosani 4 Petrosani Str. 1 Decembrie 1918, Nr.
Valea Buzaului sector 3 Str. Valea Buzaului, Nr. 14
Campulung Muscel 2 Campulung Muscel Str. Ion C Bratianu, Nr. 54B
Floreasca sector 1 Str. Calea Floreasca, Nr. 118-122
Piatra Neamt 5 Piatra Neamt Str. P-ta Stefan cel Mare, Nr. 16A
Arad 5 Arad Str. Borsec, Nr. 4
Nitu Vasile Bucuresti Str. SG. Nitu Vasile, Nr. 50-54
Uverturii Bucuresti Str. Uverturii, Nr. 85

 

ANEXA 2

Regulamentul oficial al campaniei promoționale DONA 30”

 

Lista produselor din Campanie.

 

Categoria Suplimente

 

ItemCode Articol nomenclator Categorie
P93758 Sanvero SeptiBlu-cpr.pentru supt x 30 Suplimente
P92502 Zdrovit Molekin Imuno-cpr. x 30 Suplimente
P91736 Sanvero sirop de tuse x 110ml Suplimente
P92468 Sanvero Propolis Vitamina C Echinacea cpr.masticabile x 20 Suplimente
P89232 Eubiotic Forte-cps. vegetale x 10 – Labormed Pharma RO Suplimente
P36434 Hepatoprotect Forte cpr.x 50 – Biofarm Suplimente
W54753 SennaLax plus crusin -cpr. x 20 -Biofarm Suplimente
W52489 Linex forte cps.x 14 – Sandoz Suplimente
P93016 Zdrovit Anticarcel-cpr.film. x 56 Suplimente
P89997 Fortifikat Forte Cap 825mg-cps.moi x 30-Terapia-RO Suplimente
P45906 Kebene Plus-cpr x 20-Terapia RO Suplimente
P45952 Fares Biomicin Forte-cps.moi x 15 Suplimente
P92617 Sanvero Comprimate pentru tuse x 30 Suplimente
P49053 Sun Wave Fluend Extreme x 16 Suplimente
W57037 Eubiotic -cps. x 20-Labormed Suplimente
W58429 Digenzym Plus-cpr.film.gastrorez. x 20-Labormed Pharma RO Suplimente
P88938 Sun Wave Sun D3-cps. x 60 Suplimente
P47912 Zdrovit Salviasept Kids x 6 acadele Suplimente
W46620 Calmogen plant-cps. x 20-Omega Pharma Suplimente
P84712 Walmark Idelyn Urinal Akut-tbl x 10 Suplimente
P44245 Fares Biosept Sirop Clasic 250ml Suplimente
P88900 Zdrovit Optisomn-cpr.film. x 28 Suplimente
P93135 BiSeptol Drops cu propolis si albastru de metilen x 20-Dacia Plant RO Suplimente
P43982 Coenzima Q10 dual 60mg-cps x 30-Good Days Suplimente
W48261 Cystone-cpr. x 60-Himalaya Suplimente
P48038 Beres Vitamina C 1000mg-cpr x 30 Suplimente
P90057 Rehydrol Banana-pulb.pt.sol.orala-plic x 10-MBA Pharma Suplimente
P84991 Eubiotic Baby-picaturi-Labormed Suplimente
P93136 BiSeptol cu Argint Coloidal-spray x 20ml-Dacia Plant RO Suplimente
P47369 Nervocalmin Somn Usor cu Valeriana-cps.moi x 20-Biofarm Suplimente
P00087 Ascovit 100mg-cpr. x 20 CAPSUNI-GSK Suplimente
W54012 Secom Vitamin C(copii) 118.50ml Suplimente
P49349 Hepiflor-cps. x 10-Terapia Suplimente
P88750 Sun Wave Respisun 4ml x 24 Suplimente
P88552 Hepatoprotect Regenerator-cps.moi x 32-Biofarm Suplimente
P92871 Digex Forte Super Digestiv-cps. x 10-Look Ahead RO Suplimente
P48868 Centrum Silver 50+ pt Femei-cpr.film. x 30-Pfizer Suplimente
P85211 Zdrovit Apuretin Slim-cps. x 60 Suplimente
P93700 Sanvero Vitamina C Retard + Zinc-cpr. film. x 30 Suplimente
W57855 Fares Sirop Plantusin Forte 250ml Suplimente
P91082 Fortifikat Maxx Protekt-cpr x 30-Terapia-RO Suplimente
W54480 Fares Biosept cps. x 30 Suplimente
P92766 Zdrovit Molekin Imuno-plic x 10 Suplimente
P49682 Virodep Picaturi x 30ml-Dr.Phyto Suplimente
P92618 Sanvero Propocalm Propolon Echinacea-cps.x 20 Suplimente
P85221 Equilibra cps. x 60-Antibiotice Suplimente
P91540 Vitamina D3 1000UI-cpr.x 60-Krka-RO Suplimente
P89172 Eubiotic Baby Stick-uri x 10-Labormed Suplimente
W61708 Zdrovit Calcidin-cpr.film. x 56 Suplimente
P89594 Beres Vitamina C 1500mg+Vitamina D3 3000UI cpr.film.retard x 30 Suplimente
P49659 Vitamax-cps. x 15-Perrigo RO (1+1 -40% al-2-lea) Suplimente
P47904 Sun Wave Sun Vita Gold-cpr.film. x 30 Suplimente
P88740 Sun Wave Fluend Extreme sirop x 150ml Suplimente
P30490 Vitabiotics Osteocare sol. 200ml Suplimente
W54731 Centrum A la Z-cpr. x 30-Glaxosmithkline Consumer Healthcare RO Suplimente
P93486 Fares Biosept Forte-cps. moi x 20 Suplimente
P89593 Beres Vitamina C 1000mg+Vitamina D3 2000UI cpr.film.retard x 30 Suplimente
P49534 Vitamax-cp.eff. x 20-Perrigo RO Suplimente
P84760 Ciocolax Forte-drj. x 20-Solacium Pharma RO Suplimente
P84566 Fares Distonoplant-cps x 60 Suplimente
P26311 Ascovit 100mg-cpr. x 20 PIERSICA-GSK Suplimente
P88693 Secom Vitamin D3 2000 UI-cps.moi x 30-Natures Way Suplimente
P41893 Walmark Seleniu Formula Forte 100mg x 30 Suplimente
P48869 Centrum Silver 50+ pt Barbati-cpr.film. x 30-Pfizer Suplimente
P92825 Vitamina C 1000mg-cpr.film. x 30-Fiterman Suplimente
P03833 Liv 52 sirop Suplimente
P46443 Magnefort B6-drj x 50-Biofarm Suplimente
P49324 Meltus Sirop Expectolin Copii 100ml-Solacium Suplimente
P41895 Walmark Zinc Formula Forte 15mg x 30 Suplimente
P90149 Linex Complex-cps x 14-Sandoz Suplimente
P48811 Propolis C OTC de sezon KIDS-plic. x 8-Fiterman Suplimente
W61300 Walmark Minimartieni Gummy Echinacea jeleuri x 60 Suplimente
P44997 Persedon Zi-cpr. x 15-Labormed Pharma RO Suplimente
W53641 Vitamax-cps. x 15-Perrigo RO Suplimente
P89604 Zdrovit Sanohepatic Colesterol cpr.x 56 Suplimente
P44998 Persedon Noapte-cpr. x 15-Labormed Pharma RO Suplimente
P49350 Hepiflor pentru Bebelusi si Copii 2g-plic. x 10-Terapia Suplimente
P85309 Fares Biomicin Urinar-cps moi x 15 Suplimente
P26884 Walmark Selezin ACE x 30 Suplimente
P85250 Koflet-H pastile cu aroma de lamaie x 12-Prisum International Trading Suplimente
P49323 Meltus Sirop Expectolin Adulti 100ml-Solacium Pharma RO Suplimente
P92524 Fares Biosept Plus cpr.de supt x 30 Suplimente
P89917 Spasmodep sol.x 30ml-Dr.Phyto Suplimente
P49281 Calmogen Plant Somn-cp. x 30-Omega Pharma Suplimente
P49799 Meltus Sirop Tusicalm Copii 100ml-Solacium Pharma RO Suplimente
P89568 Ascovit 100mg-cpr. x 60 ORANGE-Hipocrate 2000 Suplimente
P47421 Silithor-cps x 60-Antibiotice Suplimente
P49325 Infant Uno Prunisor Lax 100ml-Solacium Suplimente
P45951 Fares Biomicin-cps.moi x 15 Suplimente
W54997 Beres Vitamina C 600mg+Zn-cpr.film x 30 Suplimente
P91083 Sun Wave Sporsun-caps. moi x 10-Ascendis Wellness Suplimente
P46031 Vitabiotics Osteocare Masticabile x 30tb Suplimente
P90463 Sun Wave Sunmag B6-cpr x 30 Suplimente
P91573 Fares Plantusin Sirop pentru Copii x 250ml Suplimente
P84718 Walmark Idelyn Urinal Sirop 150ml Suplimente
P49798 Meltus Sirop Tusicalm Adulti x 100ml-Solacium Pharma RO Suplimente
P47397 Sun Wave Fluend drops. Portocale x 20tb Suplimente
P45369 Walmark Silimarina Forte-cpr.film. x 60 Suplimente
P26027 Beres Magneziu+B6 cpr.film. x 30 -Beres P. Suplimente
P23444 Walmark Lecitina 1200mg x 80 Suplimente
P15918 Walmark Memo Plus x 60 Suplimente
P47396 Sun Wave Fluend drops. Lamaie x 20tb Suplimente
P48558 Propolis fara Alcool cu picurator 20ml-Dacia Plant Suplimente
W59856 Vitabiotics Feroglobin-cps x 30 Suplimente
P93148 Aboca Sollievo FizioLax-cpr. x 45 Suplimente
P88368 Ascovit Multivit Zmeura-cpr.mastic. x 60-GSK Suplimente
P92667 Moller’s Total x 14 cps.moi +14cpr.film. Suplimente
P03647 Septilin x 100 – Himalaya Suplimente
P93339 Bio-Kult-cps. x 15-Prisum International Trading RO Suplimente
P84274 Ciocolax Rapid-cps.moi x 10-Solacium Suplimente
P92719 Vitamax Magneziu 3in1  cpr.elib.prel. x 30-Hipocrate Suplimente
P49676 Ansiodep Sirop 150ml-Dr.Phyto Suplimente
P92969 Fluxiv-cpr.film. x 60 +Fluxiv Crema Tonica x 20g Cadou-Antibiotice RO Suplimente
P92188 Ostart Plus CA+K2+D3-cpr. x 20-Fiterman Suplimente
P84815 Fares Plantusin Calmant-cpr x 30 Suplimente
P91580 Zdrovit Clinsin Spray Nazal 30ml Suplimente
P92763 Zdrovit Molekin Zinc 15mg-cpr.film. x 30 Suplimente
P45685 Sun Wave Fluend x 12 Suplimente
P90009 Walmark Idelyn Urinal Nefro-tab. x 20 Suplimente
P92236 Ascovit Gummy jeleuri x 60-Hipocrate Suplimente
P41389 Fares Plantusin pt Durere in Gat-cpr. x 30 Suplimente
P92827 Ostart D3 2000UI-cpr.film. x 60-Fiterman Suplimente
P46821 Urobiotic Forte x 10pl-Sanience Suplimente
P47688 Spirulina si Catina x 60 1+1 Cadou-Dacia Plant Suplimente
P84669 Fares Colon Sanatos-cps x 63 Suplimente
P92190 Fleximobil Articulatii plicuri x 30-Fiterman Suplimente
P89182 Walmark Urinal Express pH-plicuri x 6 Suplimente
P47691 Anghinare x 60 1+1 Cadou-Dacia Plant Suplimente
P91746 Aboca Fitonasal Spray Concentrat x 30ml Suplimente
P90908 Ascovit Imunitate x 150ml-Hipocrate 2000 Suplimente
P91258 Walmark Sinulan Forte Junior 120ml. Suplimente
P90083 Infant Uno Larinsept spray oral 30ml-Solacium Pharma RO Suplimente
P93149 Aboca Sollievo FizioLax-cpr. x 27 Suplimente
P48039 Beres Vitamina C Junior 50mg-cpr.mast x 30 Suplimente
W55126 Alevia Ginseng Siberian 250mg 1+1 Suplimente
W52996 Fares Prostata x 60cps. Suplimente
P30489 Vitabiotics Osteocare Fizz cpr.eff. x 20 Suplimente
P92721 Imunofix cpr.film. x 30-Antibiotice Suplimente
P90010 Walmark Minimartieni Gummy Soc si Mere-jeleuri x 60 Suplimente
P88870 Aboca Sedivitax-cps. x 30 Suplimente
W52534 Vitabiotics Wellbaby 150ml Suplimente
P92826 Ostart D3 4000UI-cpr.film. x 60-Fiterman Suplimente
W54088 Alevia Calciu magneziu zinc x 40 Suplimente
P47689 Armurariu x 60 1+1 Cadou-Dacia Plant Suplimente
P92724 Aboca Golamir-cpr.orosolub. x 20-Aboca Suplimente
P47620 Dormax-cps x 14-Actafarma Suplimente
W59855 Vitabiotics Feroglobin Lichid x 200ml Suplimente
P90040 ProHumano+ArtroDinamic-plic. x 30-PhrmaLinea Suplimente
P91650 Fleximobil Hot-gel x 45g-Look Ahead RO Suplimente
P90411 Alevia Omega 3-6-9-cps.moi x 60 Suplimente
P46817 Urobiotic-cps x 20-Sanience Suplimente
P84570 Fares Imunitate cu 7 Ciuperci x 63cps. Suplimente
P91138 Zdrovit Gripovit Acerola-cpr.de supt x 60 Suplimente
P93815 BiSeptol-sirop x 200 ml-Dacia Plant RO Suplimente
P92725 Aboca Golamir 2Act Spray Copii si Adulti Fara Alcool x 30ml-Aboca Suplimente
P93761 Co-Lactase-picaturi x 10ml-Magnapharm RO Suplimente
P93412 Ascovit Vitamina D-cpr.mast. x 50-Perrigo RO Suplimente
P94133 Emetix-cpr. x 30-Fiterman Pharma RO Suplimente
P92525 Fares Imunitate Respirator si Digestiv cps. x 42 Suplimente
P93340 Bio-Kult Pro-Cyan-cps. x 45-Prisum International Trading RO Suplimente
P93414 Vitamax Vitamina D3-cps. moi x 12-Perrigo RO Suplimente
P93741 Forcapil pentru cresterea parului-jeleuri x 60-Magnapharm RO Suplimente
P93723 TheraTuss Natural-cpr. de supt x 16-GSK Consumer Healthcare RO Suplimente
P27367 ACM Vitix cpr. x 30 Suplimente
W60886 Beres Drops sol.orala x 30ml Suplimente
P93724 TheraTuss ProNatural-sirop x 128 g-Aboca S.p.A Societa Agricola IT Suplimente
P91259 Walmark Sinulan Express Forte Junior Spray 20ml Suplimente
W61819 Alevia Ginseng Siberian 250mg-cps. x 30 Suplimente
P93824 Centrum Immunity Vit. C Max-pulb. eff. x 14-GlaxoSmithKline Consumer RO Suplimente
P88257 Vitabiotics Feroglobin Fizz-tab.eff. x 20 Suplimente
P94340 Farmacia Dona Bomboane cu menta-cpr. mast. x 60 Suplimente
P41229 Devaricid cpr.film x 30-Biofarm Suplimente
P89629 Walmark Minimartieni PROimun Acut-plic x 5 Suplimente
P94131 Bien Dormir Forte-cps. x 20-Fiterman Pharma RO Suplimente
P94132 Bien Dormir Rapid-cps. x 20-Fiterman Pharma RO Suplimente
P94411 Calmotusin Junior-jeleuri cu gust de capsuni x 20-Dacia Plant RO Suplimente

 

 

Categoria Cosmetice

 

ItemCode Articol nomenclator Categorie
P46913 Walmark Proenzi ArtroStop Crema 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
W61282 La Roche Posay Cicaplast B5 Balsam reparator calmant x 40ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91828 Fleximobil Ice-gel x 45g-Look Ahead RO Cosmetice si dermatocosmetice
P45617 La Roche Posay Cicaplast Balsam Reparator pt Buze 7,5ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93919 Bioderma Photoderm Kid Spray SPF 50+ x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
W55102 Rumalaya-gel x 30g-Himalaya Cosmetice si dermatocosmetice
P48946 Zdrovit Aftiblock Gel x 8g Cosmetice si dermatocosmetice
C03942 Nivea Lip Care Repair 85063 Cosmetice si dermatocosmetice
P48422 Vichy Deo Roll-On Stress Resist Efic 72h 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P48758 Gerovital tratament expert – Sampon Anticadere 250ml Cosmetice si dermatocosmetice
P32546 La Roche Posay Apa Termala 150ml Cosmetice si dermatocosmetice
P89341 Fluxiv Crema Tonica x 100gr- Antibiotice Cosmetice si dermatocosmetice
X12085 Farmec Doina Lapte Vitaminizant 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P84129 Farmec Crema Depilatoare Rapida Argan 150ml Cosmetice si dermatocosmetice
P26782 Nivea Lip Care Hydro Care 85088 Cosmetice si dermatocosmetice
C03941 Nivea Lip Care Essential 85061 Cosmetice si dermatocosmetice
C03940 Nivea Lip Care Cherry 85077 Cosmetice si dermatocosmetice
P89842 Klorane Bebe Sapun cu Extra Galbenele 250g Cosmetice si dermatocosmetice
W52561 Topfer Baby Pudra Scutec 75g Cosmetice si dermatocosmetice
P48760 Gerovital tratament expert – Lotiune regeneranta cu petroleum 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
W50445 Gerovital H3 Evolution Cr.Antirid Intens Hidrat. 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91137 Johnson Baby Powder 100g Cosmetice si dermatocosmetice
W52082 Topfer Baby Gel Dus 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
C00171 Avene Cleanance Gel Curatare 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P46129 ACM Novophane Sampon Energizant Par Fragil 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P39766 Vichy Deo Roll-on 48h fara Parfum Cosmetice si dermatocosmetice
P46755 Klorane Bebe Duo Pack Gel Spumant Par+Corp 2x500ml (Red.-70% al-2lea) Cosmetice si dermatocosmetice
W52083 Topfer Baby Sampon 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P05700 Bioderma Sebium Gel Spumant 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P45291 Gerovital H3 Classic Crema Intensiv Hidratanta x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P88476 Gerovital Stop Acnee Gel Spumant Purifiant 150ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93461 IDEAL Supreme Collagen Crema de zi 45+ x 50 ml-Fiterman Pharma RO Cosmetice si dermatocosmetice
W52050 Topfer Baby Ulei Corp 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
C03895 Nivea Crema 75ml Cut 80103 Cosmetice si dermatocosmetice
P48765 Gerovital tratament expert – Sampon Antimatreata cu Ichtiol 250ml Cosmetice si dermatocosmetice
P84547 Alevia Balsam Gheara Diavolului 250gr Cosmetice si dermatocosmetice
P01064 Nivea Crema Soft x 100 ml 89059 Cosmetice si dermatocosmetice
P48169 La Roche Posay Anthelios Dermo-Pediatrics Baby Lapte pt. Fata si Corp SPF 50+ 50ml 2020 Cosmetice si dermatocosmetice
P88480 Gerovital Stop Acnee Crema Ultra Activa 15ml Cosmetice si dermatocosmetice
P31869 Ducray Aderma Sapun Dermatologic Cosmetice si dermatocosmetice
P43080 Avene Spray Copii SPF 50+ 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
C03894 Nivea Crema 30ml Cut 80101 Cosmetice si dermatocosmetice
P24770 Uriage Apa Termala 300ml Cosmetice si dermatocosmetice
P01065 Nivea Crema Soft x 200 ml 89050 Cosmetice si dermatocosmetice
P45029 Gerovital H3 Classic Crema Antirid Nutritiva Noapte x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
W58005 La Roche Posay Kerium DS Crema 40ml Cosmetice si dermatocosmetice
P84549 Alevia Balsam Vigoarea Ursului Polar 250gr Cosmetice si dermatocosmetice
P38763 Bioderma Cicabio Crema 40ml Cosmetice si dermatocosmetice
P36576 Bioderma Sensibio Lapte Demachiant 250ml Cosmetice si dermatocosmetice
P45021 Gerovital H3 Retinol Crema Antirid Contur Ochi x 15ml Cosmetice si dermatocosmetice
P84506 Ducray Keracnyl Gel Curatare Anti-Acnee 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93440 Fleximobil Frectie-lotiune pentru masaj x 100 ml-Look Ahead RO Cosmetice si dermatocosmetice
P90633 Johnson Baby Sampon Levantica 300ml-New Cosmetice si dermatocosmetice
P15735 Avene Apa Termala 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P88481 Gerovital Stop Acnee Crema CC Matifianta 30ml Cosmetice si dermatocosmetice
P45033 Gerovital H3 Retinol Crema Regenerare Avansata x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93181 Seboradin Sampon Antimatreata x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
W60318 Scholl Tratament pentru Ciupercile Unghiei 3,8ml Cosmetice si dermatocosmetice
P48761 Gerovital tratament expert – Kit tratament regenerare par x 20FIOLE Cosmetice si dermatocosmetice
P37903 Ducray Cytelium Lotiune 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
P90341 La Roche Posay Anthelios Dermo-Pediatrics Wet Skin Gel-Fluid Piele Umeda-Uscata SPF50+ 250ml Cosmetice si dermatocosmetice
P06615 Bioderma Sebium H2O 250ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93310 Elmiplant Crema de Zi Iluminatoare Vitamina C x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
W58973 Ducray Cytelium Spray 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
P89767 Aslavital Mineralactiv Pudra de Argila pt Tratamente Cosmetice 20gr x 10pl. Cosmetice si dermatocosmetice
P93185 Seboradin Sampon Anticaderea Parului x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
W46825 Aslavital Lift Crema Ultra Activa 50ml. Cosmetice si dermatocosmetice
P93164 Seboradin Oily Sampon x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93443 Anti-age Supreme Lift Crema de zi x 50 ml Fiterman Pharma Cosmetice si dermatocosmetice
W52081 Topfer Baby Crema Fata 75ml Cosmetice si dermatocosmetice
P46808 Topfer BabyCare Gel Dinti 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P45354 Gerovital H3 Classic Lift Restructuranta Noapte 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P47249 Gerovital H3 Derma+ Crema Activ Hidratanta 24H 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
W52556 Topfer Baby Lotiune Corp 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P84753 La Roche Posay Syndet AP+Gel/Cr.Curatare Anti-Iritatii pt Piele Atopica-Bebelusi,Copii,Adulti 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P89764 Aslavital Mineralactiv Crema Antirid cu Calciu 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93450 Anti-Age Supreme Lift Sensitive Crema de zi x 50 ml Fiterman Pharma Cosmetice si dermatocosmetice
P93319 Johnson Baby Sampon x 300ml Cosmetice si dermatocosmetice
W52784 Topfer Baby Sare Baie 250g Cosmetice si dermatocosmetice
P91790 Neutrogena Hydro Boost Gel Hidratant de Fata 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P85274 Nivea Deo Spray Feminin Invisible for Black&White Clear 150ml Cosmetice si dermatocosmetice
W52560 Topfer Baby Pasta Protectoare 75ml Cosmetice si dermatocosmetice
P89814 Uriage Bariederm Cica Crema Reparatoare 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
P84235 Klorane Bebe Crema Hidratanta 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93460 IDEAL Soft Collagen Gel-Crema 20+ x 50 ml-Fiterman Pharma RO Cosmetice si dermatocosmetice
P89086 Ducray Dexyane Med Crema 30ml Cosmetice si dermatocosmetice
P48884 Gerovital H3 Derma+ Crema Anticuperozica Hidratanta SPF10 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93442 Anti-age Supreme Lift Crema de noapte x 50 ml Fiterman Pharma Cosmetice si dermatocosmetice
P93172 Seboradin Forte Tratament Caderea Parului si Subtiere-fiole x 7 Cosmetice si dermatocosmetice
P43079 Avene Lapte Copii SPF 50+ x 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91546 Ducray Aderma Exomega Control Lapte x 400ml Cosmetice si dermatocosmetice
W52084 Topfer Baby Sare Baie cu Ulei Cosmetice si dermatocosmetice
P89772 Aslavital Mineralactiv Crema Hidr. Antipoluare SPF10 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91170 Klorane Bebe Sampon 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93311 Elmiplant Crema de Noapte Iluminatoare Vitamina C x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91793 Neutrogena Hydro Boost Gel-Crema de Ochi 15ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93449 Anti-Age Supreme Lift Sensitive Crema de noapte x 50 ml Fiterman Pharma Cosmetice si dermatocosmetice
P89812 Uriage Gyn-Phy Gel Intim de Curatare 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P48882 Gerovital H3 Derma+ Crema de Corp pt Piele Uscata 500ml Cosmetice si dermatocosmetice
P47175 Farmec Ulei Hidratant ArganPlus 100ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91791 Neutrogena Hydro Boost Gel-Crema de Fata TUS 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P01070 Nivea Visage Q10 Antirid Ochi 81288 Cosmetice si dermatocosmetice
P88647 Sanosan Baby Sapun Solid Ingrijire 100g Cosmetice si dermatocosmetice
P90630 Johnson Baby Lotiune Spalare cu Levantica 500ml-New Cosmetice si dermatocosmetice
P92161 Neutrogena Refreshingly Clear Gel-Scrub facial pentru utilizare zilnica x 150ml Cosmetice si dermatocosmetice
W52080 Topfer Baby Balsam Piele Uscata 75ml Cosmetice si dermatocosmetice
P85280 Avene Crema anti-age SPF50+ x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P91798 Neutrogena Skin Detox Apa Micelara de Curatare 400ml Cosmetice si dermatocosmetice
P92162 Neutrogena Refreshingly Clear Gel curatare fata x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P47262 Gerovital H3 Derma+ Sampon Pentru Scalp Sensibil 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P85278 Nivea Servetele demachiante Micelare x 25buc Cosmetice si dermatocosmetice
P93171 Seboradin FitoCell Sampon x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P88645 Sanosan Baby Sampon Imbaiere cu Dispencer 500ml Cosmetice si dermatocosmetice
P90691 Avene XeraCalm A.D. Sapun 100g Cosmetice si dermatocosmetice
P46470 Klorane Bebe Eryteal Unguent 75gr Cosmetice si dermatocosmetice
P91545 Avene XeraCalm Concentrat 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P89354 Nivea Visage Urban Skin Crema Zi x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P92163 Neutrogena Refreshingly Clear Crema hidratanta pentru fata x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93307 Neutrogena Crema de Zi Antiimbatranire Cell Boost x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93180 Seboradin Antimatreata-fiole x 7 Cosmetice si dermatocosmetice
P91792 Neutrogena Hydro Boost Crema Fata Hidratanta SPF25 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P88643 Sanosan Baby Pudra de Ingrijire 100gr. Cosmetice si dermatocosmetice
P93161 Seboradin Oily Tratament Periodic Caderea Parului x 7 Cosmetice si dermatocosmetice
P88646 Sanosan Baby Sampon Par 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P88644 Sanosan Baby Sampon Imbaiere 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93163 Seboradin Oily Lotiune x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93308 Neutrogena Crema de Noapte Antiimbatranire Cell Boost x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P32721 Bioderma Node DS+ Sampon 125ml Cosmetice si dermatocosmetice
P88652 Sanosan Baby Ulei de Ingrijire 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P85317 Gerovital H3 Derma+ Premium Care Gel Micelar 150ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93309 Neutrogena Crema de Fata Antirid Cell Boost x 30ml Cosmetice si dermatocosmetice
P93315 Neutrogena Hydro Boost Masca de Noapte x 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P85275 Nivea Deo Roll-On Feminin Invisible for Black&White Clear 50ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94193 Lab. Babe Crema reparatoare pentru picioare cu 10% uree x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94202 Lab. Babe Pediatric Lotiune de protectie solara SPF50+ x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94203 Lab. Babe Pediatric Spray transparent de protectie solara SPF50 x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94204 Lab. Babe Spray transparent de protectie solara SPF50 x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94218 Lab. Babe Gel de corp cu Aloe Vera x 90 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94205 Lab. Babe Super Fluid Lotiune solara de fata SPF50 x  50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94191 Lab. Babe Crema emolienta de corp cu  Omega  x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94195 Lab. Babe Antiperspirant roll-on x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94207 Lab. Babe Apa micelara demachianta x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94283 Aphrodite Lotiune de corp cu avocado si musetel x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94296 Aphrodite Sapun cu ulei de masline, musetel si galbenele x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94213 Lab. Babe Gel micelar de curatare x 90 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94216 Lab. Babe Healthy Aging+ Crema Multi Action x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94183 Lab. Babe Pediatric Lapte de corp hidratant x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94192 Lab. Babe Gel de corp cu Aloe Vera x 300 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94198 Lab. Babe Crema reparatoare de maini x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94199 Lab. Babe Dermaseptic Gel de dus x 1000 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94200 Lab. Babe Dermaseptic Crema de maini x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94201 Lab. Babe Balsam-Ulei de  corp x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94175 Lab. Babe Healthy Aging+ Multicorector Tensor pentru ochi si buze x 15 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94177 Lab. Babe Healthy Aging+ Crema multiprotectoare de zi SPF30 x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94239 Aphrodite Crema CC Multi-Action SPF25 x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94243 Aphrodite Gomaj exfoliant de fata  x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94272 Aphrodite Crema anti-imbatranire de zi x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94281 Aphrodite Crema de maini cu argan si rodie x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94288 Aphrodite Sapun cu ulei de masline si argan x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94298 Aphrodite Sapun cu ulei de masline si miere x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94306 Aphrodite Lotiune racoritoare de corp dupa plaja x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94318 Aphrodite Kit pentru ingrijira mainilor si a buzelor cu mango si papaya Cosmetice si dermatocosmetice
P94319 Aphrodite Kit pentru ingrijirea mainilor si a buzelor cu rodie Cosmetice si dermatocosmetice
P47934 Gerovital H3 Evolution Lapte Demachiant Instant x 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P48879 Gerovital H3 Derma+ Sampon Sebocorector 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P48880 Gerovital H3 Derma+ Sampon Crema Nutrireparator 200ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94211 Lab. Babe Crema-gel hidratanta de fata 24h x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94212 Lab. Babe Apa micelara demachianta x 400 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94217 Lab. Babe Ulei de spalare de corp cu Omega x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94180 Lab. Babe Sampon extra delicat x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94181 Lab. Babe Pediatric Gel de dus x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94182 Lab. Babe Pediatric Gel de dus x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94184 Lab. Babe Pediatric Lapte de corp hidratant x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94185 Lab. Babe Pediatric Sampon extra delicat x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94186 Lab. Babe Pediatric Sampon pentru crustele de lapte x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94187 Lab. Babe Pediatric Crema hidratanta de fata x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94188 Lab. Babe Pediatric Creama impotriva iritatiilor de scutec x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94189 Lab. Babe Ulei de spalare de corp cu Omega x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94190 Lab. Babe Lotiune de corp cu 10% uree x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94194 Lab. Babe Deodorant roll-on 24h x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94196 Lab. Babe Hydra-Calm Gel de dus x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94197 Lab. Babe Hydra-Calm Lapte de corp x 500 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94206 Lab. Babe Super Fluid Lotiune solara matifianta de fata SPF50 x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94208 Lab. Babe Crema hidratanta de fata SPF20 x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94209 Lab. Babe Crema hidratanta light de fata 24h SPF20 x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94210 Lab. Babe Gel micelar de curatare x 240 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94176 Lab. Babe Healthy Aging+ Crema multireparatoare de noapte x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94178 Lab. Babe Sampon anti-matreata grasa x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94179 Lab. Babe Sampon energizant x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94238 Aphrodite Ser hidratant de fata x 30 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94240 Aphrodite Ulei SPA demachiant si detoxifiant de fata x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94241 Aphrodite Gel-Crema de zi matifiant si pt. controlul porilor x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94242 Aphrodite Crema hidratanta de noapte x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94244 Aphrodite Lapte demachiant x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94245 Aphrodite Gel de curatare hidratant de fata x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94246 Aphrodite Apa micelara x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94247 Aphrodite Lotiune tonica de fata x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94248 Aphrodite Masca de curatare pentru fata x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94249 Aphrodite Masca matifianta pentru fata x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94250 Aphrodite Ser anti-imbatranire si fermitate de fata x 30 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94253 Aphrodite Sampon pentru uz zilnic x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94254 Aphrodite Sampon hidratant x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94255 Aphrodite Sampon reparator pentru par vopsit x 250 Cosmetice si dermatocosmetice
P94256 Aphrodite Balsam hidratant  x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94257 Aphrodite Balsam reparator pentru par vopsit x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94258 Aphrodite Masca hidratanta x 150 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94259 Aphrodite Masca reparatoare pentru par vopsit x 150 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94264 Aphrodite Gel de dus delicat si racoritor pentru corp x 250 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94265 Aphrodite Gomaj exfoliant de corp x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94266 Aphrodite Ulei de masaj anticelulitic x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94267 Aphrodite Unt de corp cu migdale si miere x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94268 Aphrodite Crema uniformizanta de fata x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94269 Aphrodite Crema de fata SPF30 x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94270 Aphrodite Crema hidratanta anti-imbatranire de ochi x 30 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94271 Aphrodite Crema hidratanta de zi x 50 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94277 Aphrodite Sapun lichid cu ulei de masline si aloe vera x 300 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94278 Aphrodite Sapun lichid cu ulei de masline si rodie x 300 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94279 Aphrodite Crema de maini cu avocado si musetel x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94280 Aphrodite Crema de maini cu mango si papaya x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94282 Aphrodite Crema deodoranta pentru picioare x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94284 Aphrodite Lotiune de corp cu mango si papaya x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94285 Aphrodite Lotiune de corp cu argan si rodie x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94286 Aphrodite Sapun cu ulei de masline fara parfum x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94287 Aphrodite Sapun cu ulei de masline, mango si papaya x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94289 Aphrodite Sapun cu ulei de masline si frunze de maslin x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94290 Aphrodite Sapun cu ulei de masline si rodie x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94291 Aphrodite Sapun cu ulei de masline, unt de shea si fulgi de ovaz x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94292 Aphrodite Sapun cu ulei de masline, lamaie si salvie x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94293 Aphrodite Sapun cu ulei de masline cu parfum de  gardenie x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94294 Aphrodite Sapun cu ulei de masline cu parfum de iasomie x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94295 Aphrodite Sapun cu ulei de masline, portocala si scortisoara x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94297 Aphrodite Sapun cu ulei de masline si lavanda x 100 g Cosmetice si dermatocosmetice
P94300 Aphrodite Pre-sampon Ulei pentru par si scalp x 100 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94301 Aphrodite Sampon/Gel de dus pentru bebelusi si copii x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94302 Aphrodite Crema calmanta pentru bebelusi x 75 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94303 Aphrodite Crema anti-vergeturi de corp x 150 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94304 Aphrodite Lotiune de protectie solara pentru copii SPF50 x 150 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94305 Aphrodite Lotiune de protectie solara pentru corp SPF30 x 150 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94307 Apollon Gel de dus pentru barbati x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94308 Apollon Sampon pentru barbati-toate tipurile de par x 200 ml Cosmetice si dermatocosmetice
P94309 Aphrodite Trusa de ingrijire pentru bebelusi si copii Cosmetice si dermatocosmetice
P94310 Apollon Trusa pentru barbati-ingrijire fata si maini Cosmetice si dermatocosmetice
P94311 Aphrodite Trusa Hidratare si stralucire pentru ingrijirea parului Cosmetice si dermatocosmetice
P94312 Aphrodite Trusa Hidratare si stralucire pentru ingrijirea fetei Cosmetice si dermatocosmetice
P94313 Aphrodite Trusa Matifiere si controlul porilor pentru ingrijirea fetei Cosmetice si dermatocosmetice
P94314 Aphrodite Trusa Hidratare intensa pentru ingrijirea corpului Cosmetice si dermatocosmetice
P94315 Aphrodite Trusa Anti-imbatranire si fermitate pentru ingrijirea fetei Cosmetice si dermatocosmetice
P94316 Aphrodite Trusa de ingrijire pentru maini si picioare cu aloe vera Cosmetice si dermatocosmetice
P94317 Aphrodite Kit pentru ingrijirea mainilor cu rodie Cosmetice si dermatocosmetice
P94320 Aphrodite Kit de ingrijire pentru maini si picioare cu aloe vera Cosmetice si dermatocosmetice
P94321 Aphrodite Kit de ingrijire pentru maini si corp cu rodie Cosmetice si dermatocosmetice
P94322 Aphrodite Kit de ingrijire corporala cu rodie Cosmetice si dermatocosmetice
P94323 Aphrodite Kit de ingrijire si hidratare pentru fata Cosmetice si dermatocosmetice
P94324 Aphrodite Kit anti-imbatranire pentru fata Cosmetice si dermatocosmetice

 

 

 

Categoria OTC de sezon – Lista produselor OTC de sezon poate fi consultată exclusiv în farmaciile DONA.

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“DONA 30”

Organizatorul Campaniei promoționale “DONA 30”,  societatea DONA MARKETING GRUP S.R.L, cu sediul social în București, Str. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/14531/2014, cod fiscal nr. RO33901012, având contul în lei RO73BRDE441SV21987114410, deschis la banca BRD, reprezentată de către domnul Cosmin Savulescu, în calitate de Director Marketing (Organizatorul),

Având în vedere prevederile art. 1.3. din Regulamentul Oficial al Campaniei “DONA 30”, autentificat sub nr. ___/___ de catre ____ (,,Regulamentul“), conform căruia: ,,Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei”, Organizatorul a hotărât modificarea Regulamentului, după cum urmează:

 1. Anexa 1 la Regulament se modifică în sensul eliminării farmaciei SMC Organic Farm Vergului din București Str. Vergului, Nr. 65 din Lista societăților ce dețin farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” (francizate) și care participă la Campanie.

 

 1. Anexa 2 la Regulament se modifică în sensul că se adaugă în Categoria „Suplimentelor alimentare” următorul produs:

 

Categoria Suplimente

ItemCode Articol nomenclator Categorie
P93548 Devaricid 450 mg/50 mg-cpr. film. x 30-Biofarm RO Suplimente

 

 1. Anexa 2 la Regulament se modifică în privința Categoriei OTC de sezon în sensul celor indicate în cadrul Anexei nr. 1 la prezentul Act Adițional. Prevederile Anexei 1 la prezentul Act Adițional vor fi disponibile exclusiv în cadrul Farmaciilor Participante la Campanie.

 

 1. Prevederile prezentului Act Adițional intră în vigoare de la data autentificării sale.

 

 1. Toate celelalte dispoziții ale Regulamentului și ale Anexelor 1 și 2 la acesta rămân nemodificate.

 

Societatea Dona Marketing Grup S.R.L.

Reprezentată prin Director Marketing

 

Cosmin Săvulescu

____________________

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“DONA 30”

Organizatorul Campaniei promoționale “DONA 30”,  societatea DONA MARKETING GRUP S.R.L, cu sediul social în București, Str. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/14531/2014, cod fiscal nr. RO33901012, având contul în lei RO73BRDE441SV21987114410, deschis la banca BRD, reprezentată de către domnul Cosmin Savulescu, în calitate de Director Marketing (Organizatorul),

Având în vedere prevederile art. 1.3. din Regulamentul Oficial al Campaniei “DONA 30”, autentificat sub nr. ___/___ de catre ____ (,,Regulamentul“), conform căruia: ,,Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei”, Organizatorul a hotărât modificarea Regulamentului, după cum urmează:

 1. Se modifică Perioada Campaniei, în sensul prelungirii acesteia până la data de 30.11.2022 inclusiv.

 

Drept urmare, se vor modifica corespunzator și urmatoarele prevederi din cuprinsul Regulamentului:

 

1.1. Se modifică art. 2.1. din Regulament, care va avea următorul conținut:

,,2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în cadrul Farmaciilor DONA, în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”), în cadrul tuturor farmaciilor DONA deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, precum si în cadrul tuturor celorlalte farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” deţinute de societățile francizate (menționate în Anexa 1 a Regulamentului Oficial prezent).”

 

1.2. Se modifică art. 4.2. lit. a) din Regulament, care va avea următorul conținut:

,,4.2. Înscrierea în Campanie se realizează după cum urmează:

Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

 1. Să vină în una dintre Farmaciile DONA în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022, unde, in urma efectuarii unei achizitii va primi o tableta de ciocolata.”

 

1.3. Toate trimiterile din Regulament, anexele la acesta sau din Actul Aditional nr. 1 la Regulament, cu privire la perioada ,,01.10.2022 – 31.10.2022″ vor fi considerate ca fiind facute cu privire la perioada ,,01.10.2022 – 30.11.2022″.

 

 1. Prevederile prezentului Act Adițional intră în vigoare de la data autentificării sale.

 

 1. Toate celelalte dispoziții ale Regulamentului și ale Anexelor la acesta rămân nemodificate.

 

Societatea Dona Marketing Grup S.R.L.

Reprezentată prin Director Marketing

Cosmin Săvulescu

____________________


Aboneaza-te la Newsletter