LIBIFEME concurs

REGULAMENT CONCURS LIBIFEME și DONA

Dona19/04/2021
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursului “LIBIFEME și DONA” (denumit in continuare Concursul) este compania S.C. SIEPCOFAR S.A., reprezentata prin doamna Mihaela Ungureanu in calitate de Director General, cu sediul central in str. Calea Serban Voda, nr. 282, bl 3B, ap 36, Bucuresti, avand adresa de corespondenta in Bucuresti, strada Preciziei nr. 20, Corp A, etaj 2, sector 6.

Decizia de derulare a acestui Concurs, conform regulilor existente in prezentul regulament (denumit in continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participante. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, in mod unilateral, inclusiv de a opri Concursul in orice moment, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 1 ora inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.

Concursul se va desfasura in perioada 22-28 aprilie 2021 si urmeaza sa fie organizat si desfasurat doar online, pe site-ul https://www.facebook.com/FarmaciileDONA.Ro/

Data limita de participare la acest concurs este 28 aprilie 2021, ora 23 :59. Dupa aceasta ora nu se va mai putea participa la Concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public, conform sectiunii 1. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament inainte de inceperea Concursului, respectiv dupa incetarea perioadei acestuia nu mai confera dreptul de participa la Concurs.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Concursul este accesibil persoanelor fizice rezidente in Romania, femei, care sunt posesoare le unui buletin de identitate sau CI valabil si care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii concursului. Concursul nu este accesibil angajatilor societatii S.C. SIPECOFAR S.A, si a tuturor societatilor implicate in aceasta campanie promotionala, precum si a tuturor membrilor familiilor acestora (ex. copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului Regulament. Prin accesarea paginii de la adresa https://www.facebook.com/FarmaciileDONA.Ro/, dedicate acestui Concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii acestui Regulament. Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate participantele care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE.

Concursul are loc pe reteaua de socializare Facebook, pe pagina companiei S.C. SIEPCOFAR S.A. – Farmaciile DONA – https://www.facebook.com/FarmaciileDONA.Ro. Inscrierea la acest Concurs este posibila numai prin intermediul retelei Facebook.

Pe durata Concursului, prin intermediul comunicarii in cadrul retelei de socializare Facebook, Organizatorul va oferi mai multe informatii utile legate de acest concurs, toate aceste detalii fiind considerate ca facand parte integranta a Regulamentului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant/a care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa concursului.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se incrie in mod oficial in Concurs este obligatoriu ca participanta sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul Regulament. Devine participanta la Concurs si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice persoana care posteaza un singur comentariu in legatura cu tema Concursului si care se incadreaza in conditiile de participare enumerate in prezentul Regulament.

CONCURS FACEBOOK

Concursul este organizat de catre compania S.C. SIPECOFAR S.A. in perioada 22 – 28 aprilie 2021  si se va desfasura astfel:

In zilele de Concurs, pe reteaua Facebook va fi lansat un concurs in care invitam fanii paginii sa ne raspunda intr-un comentariu legat de urmatoarea tema:

CONCURS LIBIFEME și DONA Scrie-ne în comentariu până în 28 aprilie, inclusiv, care este cel mai emoționant lucru în relația cu parenerul tău și poți fi una dintre cele 5 câștigătoare ale unei cutii de LIBIFEME® / LIBIFEME® Meno 50+ (30 de comprimate).
Dă-i tag unei prietene care ar putea fi interesată!
Descoperă în farmaciile DONA suplimentele LIBIFEME® și LIBIFEME® Meno 50+! Acestea au fost concepute special pentru femei pentru a reduce disconfortul intim cauzat de lubrifierea redusă sau lipsa lubrifierii vaginale și pentru a crește sensibilitatea în zona genitală și senzația de plăcere.
Câștigătoarele vor fi selecționate în urma jurizării comentariilor înscrise în concurs, conform Regulamentului https://bit.ly/2QxPPGW. Tipul de produs oferit ca premiul va fi acordat în funcție de vârsta sau de preferința fiecărei câștigătoare.
#LIBIFEME #sănătateafemeii #concurs #DaDONA

Aceasta tema de discutii se adreseaza exclusiv potentialelor participante de pe teritoriul Romaniei si care sunt fani ai paginii oficiale Farmaciile DONA de pe Facebook in perioada Concursului. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Facebook.

Desemnarea castigatorelor se va face dintre toate participantele eligibile inregistrate, de catre un juriu din care vor face parte 3 reprezentanti ai Organizatorului. Juriul va selecta 5 raspunsuri postate pentru tema concursului pe criterii de originalitate/creativitate, prin folosirea urmatorului barem: 1-deloc original/creativ, 2-putin original/creativ, 3-original/creativ, 4-foarte original/creativ, 5-extrem de original/creativ. Rezultatele jurizarii, costand in desemnarea celor mai originale 5 postari, vor fi publicate pe pagina de Facebook Farmaciile DONA, pana in data de 15 mai 2021. Vor fi desemnate 5 castigatoare.

Prin postarea de comentarii ce au legatura cu tema de mai sus, pe care participantele le vor posta pe peretele (« wall »-ul) paginii de Facebook FarmaciileDONA in perioada de Concurs, ei sunt de acord cu inscrierea lor si a comentariului lor in baza de date Farmaciile DONA (in masura in care devin castigatoare) precum si cu regulile si conditiile prezentului Regulament.

Participantele care posteaza comentarii in baza acestui Regulament declara ca detin toate drepturile asupra acestor comentarii, astfel incat de la data utilizarii lor pe pagina de Facebook a Farmaciilor DONA si pana la eliminarea lor ulterioara de catre Organizator nu se incalca niciun drept prevazut de legislatia nationala sau internationala in vigoare, in special legea 8/1996, sau orice  alta lege privitoare la viata privata, de familie, reputatie sau onoare. Participanta va fi singura persoana responsabila pentru disponibilitatea legala a continutul mesajului inscris in concurs, intelegand prin aceasta respectarea drepturilor tertilor.

De asemenea, pentru a fi considerate ca fiind inregistrate in concurs, comentariile vor trebui sa fie in acord cu ordinea publica si bunele moravuri, nu vor avea caracter licentios, imoral, nu vor contine referiri la drepturile unui tert sau entitate (intelegand prin aceasta dar nelimitandu-se la marci inregistrate sau neinregistrate dar utilizate de terte persoane), vor respecta tema concursului si vor fi originale.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participantele la Concurs si isi rezerva dreptul de a elimina anumite comentarii care prezinta orice aparenta de ilegalitate, frizeaza bunul simt sau care pot aduce ofensa tertilor. De asemenea, va putea elimina orice comentariu, la solicitarea, justificata prin documente, venind din partea unei persoane indreptatite.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA PREMIILOR.

In cadrul acestui concurs se vor acorda 5 premii care contin: 1x Libifeme cpr/ Meno 50+. x 30-Medochemie. Fiecare castigatoare va intra in posesia unui singur premiu.

Valoarea estimata a fiecărui premiu este de 82 RON (TVA inclus). Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT asa cum sunt prezentate mai sus, NU IN BANI.

Premiile vor fi oferite castigatoarelor dupa confirmarea lor ca si castigatoare finale (prin contactarea lor folosind detaliile contului personal de Facebook), dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce au fost verificate si au fost indeplinite toate conditiile de concurs stipulate in prezentul regulament.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

Castigatoarele desemnatete in urma jurizarii vor fi anuntate prin intermediul paginii de Facebook, cu mesaj de reply la comentariul lor care a fost extras, pana in 15 mai 2021. De asemenea, castigatoarele vor primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia premiului.

Premiul care nu poate fi acordat castigatoarei de drept, va fi acordat rezervelor imediat urmatoare, stabilite in urma extragerii, in urmatoarele conditii:

-daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul Regulament;

-daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul castigat. Prin refuzul beneficierii de premiu se intelege atat faptul ca refuza premiul in mod expres si neechivoc, cat si manifestarea unei atitudini similare, precum dar fara a se limita la: neacordarea datelor pentru intrarea in posesia premiului/neprezentarea la termenul stabilit pentru ridicarea premiului s.a. In acest caz castigatorul va pierde orice drept de atribuire a premiului.

Castigatoarele vor fi rugate sa furnizeze numele complet, adresa si numarul de telefon, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. Daca o participanta la concurs extras nu raspunde in maxim 3 zile de la primul anunt al organizatorului despre rezultatul tragerii la sorti, atunci organizatorul va reveni cu cate un nou mesaj catre acesta in privat sau ca reply la comentariul inregistrat in concurs de două ori, la intervale de 24 de ore. Daca participanta respectiva nu va raspunde in maxim 24 de ore de la primirea ultimului anunt/ mesaj despre datele necesare validarii, atunci Organizatorul il va considera invalidat.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea intrarii in posesia premiului de catre castigatoare ca urmare a unui fapt mai presus de vointa Organizatorului (spre exemplu, dar fara a se limita: indicarea eronata a datelor de contact s.a.).Premiile care nu au putut fi atribuite castigatoarelor raman in posesia Organizatorului/ sponsorului concursului, dupa caz.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul castigatoarelor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament. Orice hotarare asupra Concursului luata de catre S.C. SIEPCOFAR S.A. si/sau a persoanelor implicate in desfasurarea acestui concurs este finala si nu se supune niciunui recurs. S.C. SIEPCOFAR S.A. nu se va implica in niciun schimb de corespondenta, cu exceptia celor privind prelucrarea datelor personale, si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatoare, probleme procedurale sau rezultatele competitiei.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obliga sa prelucreze datele sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantelor la prezenta competitie in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare, „RGPD”) și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Prin participarea la acest concurs, participantele confirma ca au luat la cunostinta prevederile Regulamentului oficial si accepta faptul ca Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal constand in numele si prenumele castigatoarelor, in scopul publicitatii si anuntarii castigului, fara a mai fi necesara o alta forma de confirmare a acordului privind aceste date, in temeiul necesitatii indeplinirii obligatiilor legale in materia licitatiilor publice (art. 42 alin. (2) din OG 99/2000) si legislatiei fiscale, pe durata corespunzatoare acestor obligatii legale.

Daca Organizatorul solicita date personale suplimentare fata de cele mentionate anterior, in scopul validarii castigatoarelor si transmiterii bunurilor castigatoarelor (precum adresa de domiciliu ori numar de telefon), va cere acordul in scris al castigatoarelor, pentru prelucrarea acestor date personale. Absenta consimtamantului castigatoarelor va face imposibila validarea acestora si livrarea premiilor.

Organizatorul poate dezvalui datele personale ale castigatoarelor catre terti, parteneri contractuali ai Organizatorului, responsabili cu validarea castigatoarelor si confirmarea premiilor, autoritatilor publice, in limitele competentelor atribuite acestora prin lege, la cerere, precum si castigatoarelor, in urma solicitarii exprese. Organizatorul nu este in niciun fel afiliat cu Facebook, astfel ca datele personale nu vor fi transmise acestui operator de date.

SECTIUNEA 10. LITIGII.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantele la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA/ INCETAREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi intrerupt, respectiv incetat: la momentul expirarii duratei acestuia, in caz de forta majora sau in caz de decizie unilaterala a Organizatorului, cu conditia de a face acest lucru public anterior conform sectiunii 1.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina oficiala de Facebook a companiei Farmaciile DONA sau va puteti adresa in acest sens pe adresa de e-mail: office@farmaciiledona.ro

Prin participarea la acest Concurs, participantele sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

 

S.C. SIEPCOFAR S.A.

 

 

Anexa

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., cu sediul social in Calea Șerban Vodă nr. 282 bloc 3 B, etaj P, (parter), ap. 36, sector 4, București, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5308/1992, CUI RO3596251, cont bancar nr. RO36BRDE441SV14981974410, deschis la BRD-BERCENI, reprezentată prin dna. Mihaela Ungureanu, având funcția de Administrator, (în continuare „DONA”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator, în sensul prevăzut de art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”), sens la care face trimitere și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a  Regulamentului 2016/679.

In acest sens, mentionam ca datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor an cadrul DONA sunt: adresa de e-mail – dpo@farmaciiledona.ro; telefon – 0731 799 097; adresa – Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, București.

Datele cu caracter personal, prelucrate de DONA, în funcție de categoria de persoane vizate sunt:

 • Datele personale ale participantelor la concurs: imaginea acestora (astfel cum a fost surprinsa in fotografia postata), numele si prenumele (astfel cum apar in comentarii pe Facebook);
 • Datele personale ale castigatoarelor concursului: nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu, precum si date privind varsta (confirmarea faptului ca persoana declarata castigatoare are peste 18 ani).

Precizăm că DONA a obținut și/sau obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră.

 

Scopul prelucrării: publicitate pe retelele de socializare;

Temeiul juridic al prelucrării:

 • potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal al participantelor la concurs are la bază interesul legitim al DONA de efectua campanii marketing pe retelele de socializare;
 • potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD, prelucrarea datelor personale ale castigatoarelor concursului, se va realiza in temeiul consimtamantului acestora;
 • potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD prelucrarea datelor personale ale castigatoarelor concursului, se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor legale in materie fiscala si de publicitate.

 

Durata prelucrării: păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ.

 

Destinatarii: Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de DONA către următoarele categorii de destinatari;

 • departamentele interne și cele externalizate competente din cadrul DONA (conform procedurilor interne);
 • celelalte societati din Grupul DONA, care au calitatea de imputernicit: DONA Marketing Grup S.R.L. ;
 • organelor de cercetare penală competente, instanțelor ori autorităților publice competente, fără a se limita la cele de sănătate, in cazurile si condițiile strict prevăzute de lege;
 • dumneavoastră, la cerere.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de DONA nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm cu privire la faptul că beneficiați de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.
 2. b) Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 3. c) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”)
 4. d) Dreptul la restricționarea prelucrării
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor
 6. f) Dreptul la opoziție
 7. g) Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanța competentă.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la lit. a)-f), vă puteți adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate în partea introductivă a prezentei notificări. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult o lună de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar în vederea înlăturării îndoielilor cu privire la identitatea persoanei care formulează cererea, vor fi solicitate de către DONA documente/informații suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.

Vă mulțumim pentru încredere,

S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.

 

 


Aboneaza-te la Newsletter