Regulament campanie Supereroi in Sanatate

Dona31/05/2022

REGULAMENT CAMPANIE “Farmaciile DONA – Supereroi in sanatate”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.
Organizatorul campaniei “Farmaciile DONA – Supereroi in sanatate! ”(denumita in continuare Campania) este compania S.C. SIEPCOFAR S.A., reprezentata prin domnul Rares Marculet in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu sediul central in str. Calea Serban Voda, nr. 282, bl 3B, ap 36, Bucuresti, avand adresa de corespondenta in Bucuresti, strada Preciziei nr. 20, Corp A, etaj 2, sector 6.
Decizia de derulare a acestei campanii, conform regulilor existente in prezentul regulament (denumit in continuare Regulamentul sau Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, in mod unilateral, inclusiv de a opri Campania in orice moment, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice inaintea intrarii in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI.
Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, în farmaciile Dona participante de pe teritorul Romaniei si in mediul online, prin concursurile realizate pe pagina de Facebook a Farmaciilor DONA (https://www.facebook.com/FarmaciileDONA.Ro/ )
Campania se desfasoara in perioada 01.06 – 04.07.2022 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe websiteul www.farmaciiledona.ro. În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public, conform sectiunii 1. Indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament inainte de inceperea Campaniei, respectiv dupa incetarea perioadei acesteia nu mai confera dreptul de participa la Campanie.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti”).
Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
a) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
b) Angajati ai agentiilor sau reprezentanti legali/angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
c) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia reprezentantilor legali/angajatilor mentionati la punctele (a) si (b) de mai sus.
Organizatorul îşi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate anterior.
Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI.

4.1 CAMPANIE IN FARMACII
Pentru a se înscrie în Campanie, Participanţii trebuie să urmeze paşii următori:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 3 de mai sus;
b) Să achiziţioneze din Farmaciile Dona participante la Campanie, suplimente alimentare în valoare de cel puţin 50 RON, TVA inclus, per bon fiscal, în orice combinaţie şi formă de comercializare (single sau multi pack), în Perioada campaniei, pe acelasi bon. Pentru evitarea oricarui dubiu, Valoarea de 50 RON, TVA inclus, este valoarea rezultata in urma beneficierii de totalitatea discounturilor aplicabile (inclusiv cea acordata in baza cardului de fidelitate DONA);
c) In momentul achiziţionării suplimentelor alimentare în valoare de cel puţin 50 RON, TVA inclus, persoana de la casa de marcat îi va oferi Participantului la campanie un premiu constând intr-un magnet;
d) O persoană poate câştiga mai multe premii la Campanie, dar nu mai mult de 6 premii acordate pe acelasi bon.

Pentru a putea participa la Campanie si pentru a se incrie in mod oficial in Campanie este obligatoriu ca participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul Regulament.
Devine participant la Campanie si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice persoana care achizitioneaza suplimente alimentare in valoare de 50 RON (TVA inclus) din Farmaciile Dona si care se incadreaza in conditiile de participare enumerate in prezentul Regulament.

 

4.2. CONCURSURI FACEBOOK
Concursurile sunt organizate de catre compania S.C. SIEPCOFAR S.A. in perioada 01.06 – 04.07.2022, in mediul online, pe pagina de Facebook a Farmaciilor DONA si se vor desfasura astfel:

In zilele de concurs (01.06.2022, 08.06.2022, 15.06.2022, 22.06.2022 si 29.06.2022), pe reteaua Facebook vor fi lansate concursuri in care invitam fanii paginii sa:

1. Dea Like paginii de Facebook a Farmaciilor DONA
2. Like postarii de concurs
3. Sa raspunda printr-un comentariu la intrebarile aferente concursului.
4. Sa dea Share concurs pe pagina lor de facebook.

Datele limita de participare la aceste concursuri sunt 05.06.2022, 12.06.2022, 19.06.2022, 26.06.2022 si 03.07.2022, orele 23:59. Dupa aceasta ora NU se va mai putea participa la Concurs.
Aceasta tema de discutii se adreseaza exclusiv potentialilor participanti de pe teritoriul Romaniei si care sunt fani ai paginii oficiale Farmaciile DONA de pe Facebook in perioada Concursului. Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Facebook.
Devine participant la Concursurile Facebook si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice persoana care in legatura cu concursul realizat online, posteaza un singur comentariu pe Facebook in legatura cu tema Campaniei (in acord cu legislatia aplicabila si cu bunele moravuri) si care se incadreaza in conditiile de participare enumerate in prezentul Regulament.

Desemnarea castigatorilor se va face dintre toti participantii eligibili inregistrati, cu ajutorul commentpicker.com, extragerile avand loc pe 06.06.2022, 13.06.2022, 20.06.2022, 27.06.2022 si 04.07.2022.
Vor fi extrasi prin tragere la sorti 5 (cinci) castigatori pentru concursul desfasurat pe Facebook.
Castigatorii vor fi anuntati in cadrul postarii de concurs de pe pagina de Facebook.

Prin postarea de comentarii ce au legatura cu tema de mai sus, pe care participantii le vor posta pe peretele (« wall » -ul) paginii de Facebook Farmaciile DONA, in perioada de Concurs, ei sunt de acord cu inscrierea lor si a comentariului lor in baza de date Farmaciile DONA (in masura in care devin castigatori) precum si cu regulile si conditiile prezentului Regulament.
Participantii care posteaza comentarii in baza acestui Regulament declara ca detin toate drepturile asupra acestor comentarii, astfel incat de la data utilizarii lor pe pagina de Facebook a Farmaciilor DONA si pana la eliminarea lor ulterioara de catre Organizator nu se incalca niciun drept prevazut de legislatia aplicabila, respectiv, dar fara a se limita la: legea 8/1996, sau orice alta lege privitoare la viata privata, de familie, reputatie sau onoare. Participantul va fi singura persoana responsabila pentru disponibilitatea legala a continutul mesajului inscris in concurs, intelegand prin aceasta respectarea drepturilor tertilor.

De asemenea, pentru a fi considerate ca fiind inregistrate in concurs, comentariile vor trebui sa fie in acord cu ordinea publica si bunele moravuri, nu vor avea caracter licentios, imoral, nu vor contine referiri la drepturile unui tert sau entitate (intelegand prin aceasta dar nelimitandu-se la marci inregistrate sau neinregistrate dar utilizate de terte persoane), vor respecta tema concursului si vor fi originale.
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participantii la Concurs si isi rezerva dreptul de a elimina anumite comentarii care prezinta orice aparenta de ilegalitate, frizeaza bunul simt sau care pot aduce ofensa tertilor, cu consecinta pierderii dreptului participantului de a participa la tragerea la sorti si de a castiga premiul. De asemenea, va putea elimina orice comentariu, la solicitarea, justificata prin documente, venind din partea unei persoane indreptatite.

SECTIUNEA 6. PREMII.
6.1. IN FARMACIE
Premiile (magnetii) oferite in farmaciile DONA participante la campanie, se vor acorda la achizitionarea de suplimente alimentare in valoare de 50 RON, cu o valoarea estimata de 0,49 RON + TVA per bucata.
Neridicarea premiului la momentul constatarii indeplinirii conditiilor prevazute in prezentul Regulament, chiar din Farmacia DONA din care a avut loc achizitia are ca efect pierderea dreptului participantului, care intruneste conditiile prevazute in Regulament, de a solicita predarea premiului la un moment ulterior. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu atribui premiul Participantului care a refuzat sa benficieze de Campanie.

Valoarea totală a premiilor acordate in farmacii este de 29,400 RON + TVA avand in vedere cantitatea acestora totala de 60,000 buc. Nu se acordă posibilitatea câștigătorilor de a opta pentru contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor. Valoarea premiilor este netă.
Premiile vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Organizatorul nu are obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu acestea, în ce privește derularea prezentei Campanii, avand in vedere faptul ca in prezenta campanie nu exista premii care depasesc valoare de 600 RON pentru fiecare premiu, astfel cum este stabilita la art. 110 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT asa cum sunt prezentate mai sus, NU IN BANI.

 

6.2. CONCURSUL DE PE FACEBOOK
In cadrul concursurilor de pe pagina de Facebook, se vor acorda cate 5(cinci) premii astfel :
Concurs #1 (01.06 – 05.06.2022): 5 seturi care contin: Sanvero Imunostrong Junior si Sanvero Concentrat de Vitamina C si Catina. Valoarea estimata a unui premiu este de 65.25 RON + TVA
Concurs #2 (08.06 – 12.06.2022): 5 seturi care contin: Alinan Happy drink, Alinan digestie usoara, Alinan emetix, Alinan servetele umede bebe si Albinuta Propolis C. Valoarea estimata a unui premiu este de 150 RON + TVA
Concurs #3 (15.06 – 19.06.2022): 5 seturi care contin: Sanvero Florastrong baby, Servetele umede Farmacia Dona, Repelent Farmacia Dona. Valoarea estimata a unui premiu este de 51.40 RON + TVA
Concurs #4 (22.06 – 26.06.2022): 5 seturi care contin: Sanvero Urostrong Junior, Servetele umede Farmacia Dona, Repelent Farmacia Dona. Valoarea estimata a unui premiu este de 67.90 RON + TVA
Concurs #5 (29.06 – 03.07.2022): 5 seturi care contin: Photoderm KID lapte, Photoderm KID bottle, ABCderm Gel spumant. Valoarea estimata a unui premiu este de 107 RON + TVA
Premiile vor fi acordate in limita stocului disponibil.
Valoarea totală a premiilor acordate in cadrul concursurilor online (Facebook) este de 2207.75 RON + TVA. Nu se acordă posibilitatea câștigătorilor de a opta pentru contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor. Valoarea premiilor este netă.
Organizatorul nu are obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu acestea, în ce privește derularea prezentei Campanii, avand in vedere faptul ca in prezenta campanie nu exista premii care depasesc valoare de 600 RON pentru fiecare premiu, astfel cum este stabilita la art. 110 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii. Premiile vor fi oferite EXACT asa cum sunt prezentate mai sus, NU IN BANI.
Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa confirmarea lor ca si castigatori finali (prin contactarea lor folosind detaliile contului personal de Facebook), dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce au fost verificate si au fost indeplinite toate conditiile de concurs stipulate in prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR CONCURSULUI DE PE FACEBOOK SI ACORDAREA PREMIILOR.
Castigatorii concursului organizat pe Facebook, desemnati in urma extragerii, vor fi anuntati prin intermediul paginii de Facebook, cu mesaj de reply privat la comentariul lor care a fost extras, pana in datele de 07.06.2022, 14.06.2022, 21.06.2022, 28.06.2022, 5.07.2022. De asemenea, castigatorii vor primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia premiului.
Premiul care nu poate fi acordat castigatorului de drept, va fi acordat rezervelor imediat urmatoare, stabilite in urma extragerii, in urmatoarele conditii:
– daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul Regulament;
– daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul castigat. Prin refuzul beneficierii de premiu se intelege atat faptul ca refuza premiul in mod expres si neechivoc, cat si manifestarea unei atitudini similare, precum dar fara a se limita la: neacordarea datelor pentru intrarea in posesia premiului/neprezentarea la termenul stabilit pentru ridicarea premiului s.a. In acest caz castigatorul va pierde orice drept de atribuire a premiului.
Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa si numarul de telefon, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. Daca un Participant la concurs extras nu raspunde in maxim 3 zile de la primul anunt al organizatorului despre rezultatul tragerii la sorti, atunci Organizatorul va reveni cu cate un nou mesaj catre acesta in privat sau ca reply la comentariul inregistrat in concurs de două ori, la intervale de 24 de ore. Daca Participantul respectiv nu va raspunde in maxim 24 de ore de la primirea ultimului anunt/ mesaj despre datele necesare validarii, atunci Organizatorul il va considera invalidat, cu consecinta pierderii oricaror drepturi asupra premiului si va relua procedura de validare a castigatorilor Concursului cu participantii extrasi ca rezerve.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea intrarii in posesia premiului de catre castigator ca urmare a unui fapt mai presus de vointa Organizatorului (spre exemplu, dar fara a se limita: indicarea eronata a datelor de contact s.a.). Premiile care nu au putut fi atribuite castigatorilor raman in posesia Organizatorului/ sponsorului concursului, dupa caz, castigatorii pierzand orice drept asupra acestora.
Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul concursurilor online de pe Facebook vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare. Publicarea va avea loc pe pagina de Facebook a campaniei după validarea câștigătorilor.
Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE.
Organizatorul campaniei va acorda premiul castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament. Orice hotarare asupra Campaniei luata de catre S.C. SIEPCOFAR S.A. si/sau a persoanelor implicate in desfasurarea acesteia este finala si nu se supune niciunui recurs. S.C. SIEPCOFAR S.A. nu se va implica in niciun schimb de corespondenta, cu exceptia celor privind prelucrarea datelor personale, si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele competitiei.

 

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.
Organizatorul se obliga sa prelucreze datele sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta competitie in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare, „RGPD”) și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Prin participarea la aceasta campanie, participantii confirma ca au luat la cunostinta prevederile Regulamentului oficial si accepta faptul ca Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal constand in numele si prenumele castigatorilor, in scopul publicitatii si anuntarii castigului, fara a mai fi necesara o alta forma de confirmare a acordului privind aceste date, in temeiul necesitatii indeplinirii obligatiilor legale in materia loteriilor publicitare (art. 42 alin. (2) din OG 99/2000) si legislatiei fiscale, pe durata corespunzatoare acestor obligatii legale.
Daca Organizatorul solicita date personale suplimentare fata de cele mentionate anterior, in scopul validarii castigatorilor si transmiterii bunurilor castigatorilor (precum adresa de domiciliu ori numar de telefon), va cere acordul in scris al castigatorilor, pentru prelucrarea acestor date personale. Absenta consimtamantului castigatorilor va face imposibila validarea acestora si livrarea premiilor.
Organizatorul poate dezvalui datele personale ale castigatorilor catre terti, parteneri contractuali ai Organizatorului, responsabili cu validarea castigatorilor si confirmarea premiilor, autoritatilor publice, in limitele competentelor atribuite acestora prin lege, la cerere, precum si castigatorilor, in urma solicitarii exprese. Organizatorul nu este in niciun fel afiliat cu Facebook, astfel ca datele personale nu vor fi transmise acestui operator de date.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA/ INCETAREA CAMPANIEI.
Campania va putea fi intrerupta, respectiv incetata: la momentul expirarii duratei acestuia, in caz de forta majora sau in caz de decizie unilaterala a Organizatorului, cu conditia de a face acest lucru public anterior conform sectiunii 1.
Pentru scopul acestui Regulament, forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a carui apariție îi pune pe aceșta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie existenta acesteia conform dispozitiilor sectiunii 1 de mai sus.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI.
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina oficiala de Facebook a companiei Farmaciile DONA sau va puteti adresa in acest sens pe adresa de e-mail: office@farmaciiledona.ro
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Tehnoredactat la Biroul Individual Notarial Țerovan Maria-Magdalena, azi data autentificării, într-un exemplar original, care s-a oprit în arhiva biroului notarial, si două duplicate, din care un exemplar s-a oprit in arhiva biroului si un exemplar s-a eliberat partii.

S.C. SIEPCOFAR S.A.
Reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie,
Rares Marculet

Anexa 1
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., cu sediul social in Calea Șerban Vodă nr. 282 bloc 3 B, etaj P, (parter), ap. 36, sector 4, București, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5308/1992, CUI RO3596251, cont bancar nr. RO36BRDE441SV14981974410, deschis la BRD-BERCENI, reprezentată prin domnul Rares Marculet, având funcția de Administrator, (în continuare „DONA”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator, în sensul prevăzut de art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”), sens la care face trimitere și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679.

In acest sens, mentionam ca datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor an cadrul DONA sunt: adresa de e-mail – dpo@farmaciiledona.ro; telefon – 0731 799 097; adresa – Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, București.

Datele cu caracter personal, prelucrate de DONA, în funcție de categoria de persoane vizate sunt:
• Datele personale ale participantilor la concurs: imaginea acestora (astfel cum a fost surprinsa in fotografia postata), numele si prenumele (astfel cum apar in comentarii pe Facebook);
• Datele personale ale castigatorilor concursului: nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu, precum si date privind varsta (confirmarea faptului ca persoana declarata castigatoare are peste 18 ani).
Precizăm că DONA a obținut și/sau obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră.

Scopul prelucrării: publicitate pe retelele de socializare;
Temeiul juridic al prelucrării:
• potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal al participantilor la concurs are la bază interesul legitim al DONA de efectua campanii marketing pe retelele de socializare;
• potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD, prelucrarea datelor personale ale castigatorilor concursului, se va realiza in temeiul consimtamantului acestora;
• potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD prelucrarea datelor personale ale castigatorilor concursului, se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor legale in materie fiscala si de publicitate.

Durata prelucrării: păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ.

Destinatarii: Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de DONA către următoarele categorii de destinatari;
• departamentele interne și cele externalizate competente din cadrul DONA (conform procedurilor interne);
• celelalte societati din Grupul DONA, care au calitatea de imputernicit: DONA Marketing Grup S.R.L;
• organelor de cercetare penală competente, instanțelor ori autorităților publice competente, fără a se limita la cele de sănătate, in cazurile si condițiile strict prevăzute de lege;
• dumneavoastră, la cerere.

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de DONA nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.
Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm cu privire la faptul că beneficiați de următoarele drepturi:
a) Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.
b) Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
c) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”)
d) Dreptul la restricționarea prelucrării
e) Dreptul la portabilitatea datelor
f) Dreptul la opoziție
g) Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanța competentă.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la lit. a)-f), vă puteți adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate în partea introductivă a prezentei notificări. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult o lună de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar în vederea înlăturării îndoielilor cu privire la identitatea persoanei care formulează cererea, vor fi solicitate de către DONA documente/informații suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.

Vă mulțumim pentru încredere,
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.

 

 


Aboneaza-te la Newsletter