GDPR – Informare privind prelucrarea datelor pacientilor pentru care se elibereaza medicamente in regim de urgenta

Dona14/05/2019

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PACIENȚILOR PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ MEDICAMENTE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Stimate pacient,
Respectarea dreptului fundamental la prelucrarea datelor cu caracter personal presupune și o informare în mod corespunzător a persoanelor fizice în acest sens. Astfel că, prin prezenta Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă înștiințăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă solicitați eliberarea medicamentelor în regim de urgență, vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Operatorul de date S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., persoană juridică română, având sediul social în București, Calea Șerban Vodă 282, sector 4, iar adresa de corespondență în București, Calea Văcărești, nr. 391, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5308/1982, având cod unic de înregistrare fiscală RO3596251 (în continuare, „DONA”).

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor (DPO), numit la nivelul întregului grup de societăți DONA. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@farmaciiledona.ro, la adresa Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, departamentul de Securitatea Informației și Protecția Datelor, sector 6 București ori la numărul de telefon 0731799097.

3. Ce tip de date prelucrăm, în ce scop și cu ce temei juridic?

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale de asistență farmaceutică în regim de urgență și în temeiul dispozițiilor legislative în materie de sănătate, DONA prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, sex, vârstă, domiciliu), date privind sănătatea ( starea de sănătate, tratament, medicație, documente medicale), semnătură, datele medicului care a eliberat scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital/rețeta expirată/orice alt document care conține medicația.

4. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Pentru realizarea scopului privind rețeta medicală, Operatorul va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:
– celelalte societăți care fac parte din Grupul DONA (DONA Marketing Grup S.R.L. și DONA. Logistică S.R.L.);
– partenerii contractuali cu care colaborăm în vederea efectuării activităților menționate mai sus (ex: case județene de sănătate);
– societățile francizate care pot fi identificate la următorul link (a se adăuga link cu francizații);
– dumneavoastră, la cerere.

5. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vă aducem la cunoștință faptul că durata de stocare a datelor prelucrate în acest scop este cea prevăzută de dispozițiile legale în materie de sănătate.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.

Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

– în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.

Dreptul la restricționarea prelucrării

– în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor

– în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul la opoziție

– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege. Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plângere

– în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul de mai jos. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar, vor fi solicitate datele de identificare ale solicitantului.

Vă mulțumim pentru încredere,
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.


Aboneaza-te la Newsletter