Care sunt drepturile dumneavoastra privind la prelucrarea datelor personale?

Dona14/05/2019

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi:

  • Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
  • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
  • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.
  • Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
  • Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege. Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelu cra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
  • Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către DONA fie cu o cerere către responsabilul cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau prin completarea formularului de mai jos. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către DONA.”


Aboneaza-te la Newsletter